Brak

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/klient.dhosting.pl/cs61123442/fundacjafortis.pl/public_html/wp-content/themes/Servaq/single.php on line 17

Zagadnienia ujęte w szkoleniach i warsztatach z zagadnień GIODO:

• prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
• przetwarzanie danych osobowych oraz ich przechowywanie
• zasady wszczynania postępowań z powództwa i z urzędu
• dane wrażliwe
• zasady udostępniania danych osobowych
• przetwarzanie danych osobowych w systemach teleinformatycznych
• rejestracja zbiorów danych osobowych
• sposoby korzystania ze systemu e-GIODO
Praktyczne informacje i wskazówki w tematach:
• jak przygotować się do kontroli?
• na co zwracać uwagę w kontaktach z inspektorami kontroli
• jak pozytywnie przejść kontrolę z GIODO i NIK

Doskonalenie organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing Adresatami są zarówno firmy produkcyjne, świadczące usługi oraz URZĘDY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ. Czynnikiem decydującym o możliwości zastosowania narzędzi Lean Manufacturing jest świadomość członków zarządów i kierownictwa firm w temacie:

 • konieczności podniesienia zyskowności przedsiębiorstwa,
 • podniesienia jakości wyrobów i usług,
 • poprawy terminowości realizacji zleceń,
 • podniesienia wielkości obrotów firmy bez podnoszenia ilości zasobów,
 • poprawy kontroli nad procesem,
 • poprawy wydajności stanowiskowej,
 • poprawy konkurencyjności firmy na rynku.

KORZYŚCI, JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:

 • podniesienie wydajności stanowiskowej i procesowej firmy – do 30%,
 • podniesienie jakości wyrobów i usług – do 100% jakości akceptowalnej przez klienta,
 • wyeliminowanie opóźnień w realizacji zleceń – do 100% realizacji w terminie,
 • wzrost obrotów firmy przez lepsze wykorzystanie czasu pracy – do 20% (pierwszy etap),
 • uzyskanie 100% kontroli nad procesem,
 • poprawa konkurencyjności mierzona pozyskaniem nowych klientów i zleceń, przez podniesienie dostępności wszelkich zasobów dla procesu produkcji.

 

Certyfikacja Systemów Zarządzania

KORZYŚCI, JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:

Certyfikaty wydane przez Quality Austria. Quality Austria-Polska Sp. z o.o. oraz CIS-Certification & Information Security Services Sp. z o.o. to firmy ,,córki’’ jednostek certyfikujących Quality Austria GmbH oraz CIS – Certification & Information Security Services GmbH.

Obie firmy mają swoje siedziby w Wiedniu. Audyty certyfikujące przeprowadzane są na bazie uprawnień akredytacyjnych nadanych przez Ministerstwo Gospodarki Austrii BMWFJ oraz organizacji branżowych takich jak: VDA, IATF, BRC, IFS, PEFC itd.

info_zmiana_strony