Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Adam Raszka

Trener z 10-letnim stażem w obszarach szkoleń dla przemysłu i osób fizycznych oraz wdrożeniowiec narzędzi Lean Manufacturing. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą procesów produkcji, przepływu informacji z naciskiem na identyfikację kosztów, w tym strat. Prowadzi działania w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów i wdrażania narzędzi Lean Manufacturing w celu doskonalenia procesu.

Posiada wyższe wykształcenie techniczne, Politechnika Śląska w Gliwicach, oraz ukończył kursy praktyczne w zakresie Lean Manufacturing u boku trenerów Polskiego Centrum Produktywności. Realizował projekty wdrożeniowe ze skutkiem 25% podniesienia wydajności w procesach produkcyjnych.

Jako wykładowca – trener zapala swoim entuzjazmem oraz nowatorskim widzeniem wpływu człowieka na proces, w którym uczestniczy. Działa proinnowacyjnie z wykorzystaniem rzetelnej wiedzy. Celem każdego działania jest wyszkolenie liderów w danej organizacji i przekazanie im pełnej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing.

NAZWA USŁUGI:
Doskonalenie organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing 

Adresatami są zarówno firmy produkcyjne, świadczące usługi oraz URZĘDY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ. Czynnikiem decydującym o możliwości zastosowania narzędzi Lean Manufacturing jest świadomość członków zarządów i kierownictwa firm w temacie:
• konieczności podniesienia zyskowności przedsiębiorstwa,
• podniesienia jakości wyrobów i usług,
• poprawy terminowości realizacji zleceń,
• podniesienia wielkości obrotów firmy bez podnoszenia ilości zasobów,
• poprawy kontroli nad procesem,
• poprawy wydajności stanowiskowej,
• poprawy konkurencyjności firmy na rynku.

KORZYŚCI, JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:
• podniesienie wydajności stanowiskowej i procesowej firmy – do 30%,
• podniesienie jakości wyrobów i usług – do 100% jakości akceptowalnej przez klienta,
• wyeliminowanie opóźnień w realizacji zleceń – do 100% realizacji w terminie,
• wzrost obrotów firmy przez lepsze wykorzystanie czasu pracy – do 20% (pierwszy etap),
• uzyskanie 100% kontroli nad procesem,
• poprawa konkurencyjności mierzona pozyskaniem nowych klientów i zleceń, przez podniesienie dostępności wszelkich zasobów dla procesu produkcji

PRZYKŁADOWE EFEKTY UZYSKANE DOTYCHCZAS WE WDROŻENIACH:
• firma produkcji spożywczej: skracanie czasu przezbrajania o 70%,
• firma produkcji elementów budowlanych i wykończenia wnętrz: system wniosków doskonalących przynosi co miesiąc 50–100 wniosków poprawiających organizację pracy i produkt,
• firma produkcji rolnej: system wniosków doskonalących dał w ciągu 4 lat zysk 1,7 mln zł,
• firma produkcji urządzeń energetycznych: wdrażanie narzędzi Lean Manufacturing pozwoliło na pozyskanie nowych klientów i nowych zleceń,
• firma produkcji powroźniczej: poprawa wykorzystania zasobów i podniesienie wydajności procesowej o około 30%.

ETAPY WDROŻENIA PROGRAMU:
• spotkanie informacyjne z Zarządem i kierownictwem firmy – analiza potrzeb, 
• przeprowadzenie audytu z wykorzystaniem Mapowania Strumienia Wartości Dodanej, chronometrażu i check-listy czynności,
• sporządzenie raportu i przedstawienie go Zarządowi i kierownictwu firmy
• określenie celów oraz narzędzi Lean Manufacturing , które pozwolą w optymalnym czasie osiągnąć założony efekt,
• podpisanie umowy realizacji projektu,
• ustalenie parametrów mierzalnych dla poszczególnych celów, oraz poziomu potwierdzającego osiągnięcie celu,
• powołanie zespołu liderów do wdrożenia,
• zbudowanie harmonogramu realizacji z określeniem odpowiedzialności i terminów,
• wdrażanie zgodnie z wygenerowanym harmonogramem realizacji,
• raport końcowy, ocena osiągnięcia celów.

KOSZT USŁUGI:
Wycena odbywa się na spotkaniu informacyjnym, gdzie ustala się koszt audytu, oraz określa się cele i harmonogram realizacji.

NAZWY FIRM/INSTYTUCJI W KTÓRYCH EKSPERT PROWADZIŁ Z SUKCESEM PODOBNE WDROŻENIE:
Maspex Wadowice S.A • ABB Polska sp. z o.o. • Ceramika Paradyż sp. z o.o. • ZPC „ MIESZKO” sp. z o.o. • ZPC „Otmuchów” sp. z o.o. • Delphi Jeleśnia • Delphi Błonie • Saint Gobain S.A. • BEFARED S.A. • BEZALIN S.A. • Apena-REMONT sp. z o.o. • Top-FARMS sp. z o.o. • Kombinat Rolny Kietrz • WIROMET S.A. • Rexam sp. z o.o. 

Obecnie w każdej firmie, gdzie Zarząd jest zainteresowany podnoszeniem sprzedaży i zyskowności przez poprawę organizacji pracy i eliminowanie strat – narzędzia Lean Manufact uring są propozycją, która pozwoli osiągnąć ten cel przy optymalnych kosztach i w najlepszym czasie.

info_zmiana_strony