Certyfikaty firmy Fortis – Fundacja Fortis

W dniu 01.02.2016r. w Fundacja Fortis Quality Austria przeprowadził kolejny audit dotyczący certyfikacji Fundacji pod kątem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Ryzykiem Informacji, na zgodność z normami ISO 9001, ISO 31000. Z radością stwierdzamy iż przeszliśmy ów test

pozytywnie, przedłużając na kolejny okres możliwość posługiwania się prestiżowym oznaczeniem certyfikatu.

Fundacja Fortis jest pierwszą fundacją w Europie posiadająca certyfikowany zintegrowany system zarządzania jakością, ryzykiem i bezpieczeństwem informacji, na zgodność

z normami ISO 9001, ISO 31000.

Certyfikacja obejmuje zakresem usługi fundacji:

  • zarządzanie wolontariatem
  • marketing rekomendacyjny
  • działalność szkoleniowo-edukacyjna
  • działalność wydawnicza
  • projektowanie nowoczesnych narzędzi i usług edukacyjno-marketingowych

Audyt certyfikacyjny prowadzony był przez firmy:

QUALITY AUSTRIA

oraz

CIS CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES.