Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Przez wiele lat na terenie naszego kraju, działało wiele przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów zawierających azbest.
Pył azbestu ze względu na właściwości pylicotwórcze i rakotwórcze uważany jest za jeden z pyłów stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia człowieka. Pomimo niestosowania azbestu w Polsce już od 15 lat, w dalszym ciągu odnotowywane są nowe przypadki chorób azbestozależnych, co jest związane ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać w trakcie trwania zatrudnienia, jak również wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu.
W wykazie chorób zawodowych obowiązującym aktualnie (tj. z 2009 r.) wymienione zostały następujące choroby będące skutkiem zawodowej ekspozycji na azbest:

.
– Pylica azbestowa

  • Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
  • rozległe zgrubienia opłucnej
  • rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia
  • wysięk opłucnowy

– Nowotwory złośliwe

  • rak płuca, rak oskrzela
  • międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej

– Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń.

.
Fundacja Fortis działając w interesie społecznym, wspólnie z Kancelarią Prawną, która specjalizuje się w ubieganiu o wypłatę roszczeń z tytułu azbestozy, organizuje spotkania edukacyjne z osobami, które miały styczność w swojej karierze zawodowej z pyłami azbestowymi lub najbliższymi osób zmarłych w wyniku choroby zawodowej.

.
Osobami mogącymi ubiegać się o wypłatę roszczenia są:
a) Osoba, która zachorowała na chorobę zawodową w wyniku narażenia na działanie azbestu.
b) Członkowie rodziny zmarłego, w wyniku choroby zawodowej spowodowanej działaniem azbestu. Członkami rodziny, mogącymi starać się o jednorazowe odszkodowanie są (wg art.13 p.2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).