Dla Prasy

Fundacja Fortis ustanowiona została 02.09.2009 r. jako fundacja o charakterze edukacyjnym z siedzibą w Katowicach. Działa na mocy przepisów z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 6, poz. 203 z późn. zm.)

Wpisu do KRS dokonano dnia 03.12.2009 r.

Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje, które chciałyby w przyszłości współpracować z nami, bądź ubiegać się o wsparcie – do kontaktu z Fundacją.

Fundacja może otrzymywać dotacje od każdego zainteresowanego podmiotu, który chciałby wesprzeć jej cele statutowe. Fundacja realizuje je zarówno poprzez własne projekty jak i poprzez udzielanie wsparcia inicjatywom innych instytucji, stowarzyszeń i osób.

Pod pojęciem edukacji finansowej rozumiemy podejmowanie szeroko zakrojonych działań w celu upowszechnienia wiedzy dotyczącej zarządzania finansami.

Promujemy kształtowanie wśród obywateli pozytywnych nawyków prowadzących do podejmowania właściwych decyzji w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Są one niezbędne do realizacji zarówno obecnych jak i przyszłych potrzeb (np. zakupu własnego mieszkania, sfinansowania edukacji dzieci itp.).

Kryzys gospodarczy i rosnące zadłużanie się społeczeństw zwróciły naszą uwagę na znaczenie edukacji finansowej prowadzonej już od najmłodszych lat. Wiedza w tej dziedzinie warunkuje bowiem pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym i bezpieczne korzystanie z coraz bardziej skomplikowanych produktów finansowych. Edukacja finansowa umożliwia też wykształcenie świadomości finansowej, aby każdy mógł zorientować się, jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą każda z podejmowanych decyzji finansowych.

Świadomość finansowa polskiego społeczeństwa nie jest niestety duża. Każdy wie, że w 1410 r, była Bitwa pod Grunwaldem. Natomiast ilu ludzi wie, jak np. obliczyć efekt odkładania 100 zł miesięcznie, przez 14 lat na 10% w skali roku?

O rozwój inteligencji finansowej i o edukację finansową należy zatem dbać zarówno na etapie szkolnym, jak i w życiu dorosłym. Dzięki temu możemy przeciwdziałać sytuacji, w której nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych stanie się ważnym problemem powodującym wykluczenie społeczne wielu obywateli.

Przeciwdziałanie temu zjawisku jest jednym z głównych celów statutowych Fundacji Fortis.