Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Edukacja finansowa

Pod pojęciem edukacji finansowej rozumiemy podejmowanie szeroko zakrojonych działań w celu upowszechnienia wiedzy dotyczącej zarządzania finansami.
Promujemy kształcenie wśród obywateli pozytywnych nawyków prowadzących do podejmowania właściwych decyzji w zakresie zarządzania ich osobistymi finansami. Służy to zarówno realizacji obecnych jak i przyszłych potrzeb (np. zakupu własnego mieszkania, sfinansowania edukacji dzieci itp.)

Kryzys gospodarczy i rosnące zadłużanie się społeczeństw zwróciły naszą uwagę na znaczenie edukacji finansowej prowadzonej już od najmłodszych lat.

Wiedza w tej dziedzinie warunkuje bowiem pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym i bezpieczne korzystanie z coraz bardziej skomplikowanych produktów finansowych. Edukacja finansowa umożliwia też wykształcenie świadomości finansowej, aby każdy mógł zorientować się, jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą każda z podejmowanych decyzji finansowych.

Świadomość finansowa polskiego społeczeństwa nie jest niestety duża. Edukacja finansowa w szkołach jest fatalna. Każdy wie, że w 1410 r. była Bitwa pod Grunwaldem. Natomiast ilu ludzi wie np. jak obliczyć efekt odkładania 100 zł miesięcznie, przez 14 lat na 10% w skali roku?

O rozwój inteligencji finansowej i o edukację finansową należy zatem dbać zarówno na etapie szkolnym, jak i w życiu dorosłym. Dzięki temu możemy przeciwdziałać sytuacji, w której nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych stanie się ważnym problemem powodującym wykluczenie społeczne wielu obywateli.

Przeciwdziałanie temu zjawisku jest jednym z głównych celów statutowych Fundacji FORTIS.

info_zmiana_strony