Brak
miroslaw-bienioszek
Mirosław Bienioszek

Od 14 lat Audytor Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 31000, trener. Od 13 lat na stanowiskach kierowniczych w różnych jednostkach certyfikujących. Od 2011 roku Prezes Zarządu firm Quality Austria-Polska Sp. z o.o. oraz CISCertification & Information Security Services Sp. z o.o. Specjalizuje się w przeprowadzaniu certyfikacji systemów zarządzania oraz szkoleń dla menedżerów, audytorów, pełnomocników, pracowników firm. Posiada wyższe wykształcenie prawnicze (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Posiada również wykształcenie techniczne.

Czytaj więcej...

Ukończył liczne kursy i szkolenia w Polsce i za granicą, głównie w Niemczech i w Austrii. Przeprowadził kilkaset audytów, zna bardzo dobrze specyfikę funkcjonowania polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Przez kilka lat pracował w firmie Robert Bosch GmbH w Niemczech. W Polsce doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Koncern REWE, Leiber, TNP.

NAZWA USŁUGI:
Certyfikacja Systemów Zarządzania oraz szkolenia w obszarze:
• ISO 9001,
• ISO 14001,
• ISO 50001,
• Bezpieczeństwo Informacji; ISO 27001, ISO 20000,
• Branża motoryzacyjna; ISO 16949, VDA,
• Branża spożywcza; ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000, HACCP,
• Konstrukcje stalowe i aluminiowe; EN 1090,
• Bezpieczeństwo pracy; OHSAS 18001, SCC,
• Branża leśna PEFC, FSC,
• Branża medyczna; ISO 9001, EN 15224,
• Branża budowlana; nadzory budowlane, ekspertyzy, nadzory jakościowe realizowanych prac budowlanych,
• Branża transportowa; ekspertyzy, szkolenia,
• Inne szkolenia dostosowane do potrzeb firm.

KORZYŚCI JAKIE PRZYNOSZĄ KLIENTOM REALIZOWANE USŁUGI:
Certyfikaty wydane przez Quality Austria. Quality Austria-Polska Sp. z o.o. oraz CISCertification & Information Security Services Sp. z o.o. to firmy ,,córki’’ jednostek certyfikujących Quality Austria GmbH oraz CIS – Certification & Information Security Services GmbH. Obie firmy mają swoje siedziby w Wiedniu. Audyty certyfikujące przeprowadzane są na bazie uprawnień akredytacyjnych nadanych przez Ministerstwo Gospodarki Austrii BMWFJ oraz organizacji branżowych takich jak: VDA, IATF, BRC, IFS, PEFC itd.

ETAPY POSTĘPOWANIA:
• Na życzenie klienta spotkanie informacyjne (z wolontariuszem Fundacji FORTIS lub Ekspertem Fundacji FORTIS),
• Opracowanie oferty certyfikacyjnej lub szkoleniowej,
• Audyt certyfikujący – audyt składa się zazwyczaj z dwóch etapów,
• Opracowanie sprawozdania z audytu,
• Wydanie certyfikatu,
• Coroczne audyty sprawdzające,
• Przy usługach szkoleniowych po ew. spotkaniu informacyjnym następuje opracowanie oferty szkoleniowej. Po akceptacji przez klienta i udzieleniu zlecenia następuje w uzgodnionym terminie realizacja usługi szkoleniowej, a po szkoleniu wydanie odpowiednich certyfikatów kompetencyjnych lub zaświadczeń.

KOSZT USŁUGI:
Wycena usługi odbywa się po spotkaniu informacyjnym (po ustaleniu zakresu działania, liczby zatrudnionych pracowników itp).
W wyniku złożonej oferty certyfikacyjnej i jej akceptacji przez klienta, następuje podpisanie umowy lub zlecenia na przeprowadzenie procesu certyfikacji lub/i szkolenia.

ASPEKT EKONOMICZNY:
• Zadowolenie klienta – wzrost obrotów firmy,
• Mniejsza liczba reklamacji,
• Minimalizacja ryzyka,
• Podniesienie bezpieczeństwa firmy – minimalizacja ryzyka utraty informacji, know how,
• Większe zadowolenie pracowników,
• Zwiększenie konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych – uznanie marki,
• Wzrost zaufania ze strony urzędów, instytucji, klientów,
• Podniesienie wydajności stanowiskowej i procesowej firmy,
• Podniesienie jakości wyrobów i usług,
• Wyeliminowanie opóźnień w realizacji zleceń,
• Budowanie marki firmy w sposób ciągły,
• Możliwość budowania marki firmy w aspekcie odpowiedzialności społecznej.

ASPEKT WIZERUNKOWY
• Ponad 26 000 referencji wystawionych we wszystkich branżach:
Ponad 26 000 przeprowadzonych certyfikacji, dokonanych weryfikacji i ocen systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w organizacjach działających w różnych obszarach i o różnej wielkości. Tak duża liczba jest gwarancją rozpoznawalności marki qualityaustria oraz zapewnia długoletnią współpracę oraz przekazywanie Państwa organizacji znaczącego know-how wynikającego z naszego doświadczenia.
• Certyfikaty IQ Net:
Uznane i cenione na całym świecie. W Austrii takie certyfikaty mogą być wystawiane tylko i wyłącznie przez naszą organizacje Quality Austria, główną jednostkę certyfikacyjną w Austrii. Nie wszystkie jednostki certyfikacyjne na świecie maja możliwość wystawiania certyfikatów IQ Net.

Ważne!
Certyfikat IQ Net wystawiany jest bezpłatnie na życzenie klienta.

Międzynarodowa sieć:
Poprzez organizacje krajowe, regionalnych menadżerów, wyłącznych partnerów i różne kooperacje Quality Austria jest reprezentowana w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej, Azji, Afryce Północnej, Ameryce Północnej i w Ameryce Południowej. Nasze certyfikaty są wydawane w ponad 65 krajach.
• Pierwsza akredytowana jednostka:
Qualityaustria Tranings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH uzyskała jako pierwsza organizacja akredytację nadaną przez Ministerstwo Gospodarki Austrii, przez VDA jak również przez British Retail Consortium i HDE Trade Service do przeprowadzania certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 9000, ISO 14001, OHSAS, 18001, SCC*, SCC**, SCP, BS 8800, SA 8000, ISO 13485, KBA, VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4 jak również ISO/TS 16949, EN 9100, TL 9000, IFS, BRC, BRC-IoP i ISO 22000. Zwracamy szczególną uwagę na naszą akredytację nadaną nam przez Ministerstwo Gospodarki Austrii. Udzielanie akredytacji w Austrii jest ustawowo uregulowane, a jej otrzymanie jest uważane za szczególnie trudne. Qualityaustria jest również jednostką notyfikowaną w zakresie dyrektywy unijnej 2009/9/EG – Urządzenia linowe do przewozu osób oraz w zakresie znaku CE zgodnie z EN 1090 – konstrukcje stalowe i aluminiowe.

• Ponad:
650 Audytorów, Asesorów i Ekspertów, którzy wywodzą się z organizacji o różnej wielkości i działających w różnych obszarach.

• Jako pierwsi informowani:
Pracownicy qualityaustria reprezentują naszą jednostkę we wszystkich odpowiednich gremiach normalizacyjnych (Technical Comittes), a przez to mogą jako współtwórcy informować o ewentualnych trendach i nadchodzących zmianach.

• Forum qualityaustria:

Z liczbą ok. 700 uczestników nie wliczając w to naszych klientów i VIP-ów reprezentujących gospodarkę i administrację rządową, qualityaustria organizuje FORUM, które zaliczane jest do największych wydarzeń Europy w obszarze certyfikacji i szkoleń.

andrzej-fesnak
Andrzej Fesnak

Doktor nauk politycznych, EFG®,EFC®, Licencjonowany Doradca Finansowy Financial Consultant, (licencja nr PL08EFC00039), licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami (Licencja zawodowa nr 5974), felietonista piszący w Polsce i za granicą, autor książek, master trener, moderator, speaker, pracownik akademicki, współtwórca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Posiada międzynarodowe certyfikaty LIMRA International, Instytut Dale Carnegie, Financial Services Training College (FSTC), Anthony Robbins.

Czytaj więcej...

Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy osób, szkolił, prowadził seminaria, moderował w Polsce, USA, GB, BRD oraz Serbii – gdzie także wypromował kilkudziesięciu trenerów. Publikował w takich czasopismach jak Rzeczypospolita, Życie Warszawy, Gazeta Ubezpieczeniowa, Manager, Gazeta Bankowa, Asekuracja&Re, Twój Pieniądz, Bizneswoman, Pieniądz, Puls Biznesu, Magazyn Fotowoltaiczny  i innych, oraz wewnętrznych magazynach firmowych.

Artykuły ukazywały się w Anglii w Dzienniku Polskim, Metropolii, Coolturze oraz w Serbii w czasopiśmie Osiguranje. Napisał scenariusze i wystąpił jako aktor w filmach dydaktycznych, wielokrotnie występował w TV oraz Radio, jest autorem kursów mulitmedialnych, testów, piosenek dydaktycznych. Wiceprezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz komitetu Razem, który wywalczył odpisy podatkowe na cele emerytalne.

Z jakiego powodu polecam szkolenia sprzedażowe?

Racjonalni biznesmeni wiedzą, że nie da się w nieskończoność obniżać kosztów. Efektywności szukają w zwiększeniu sprzedaży i lepszym zarządzaniu finansami. A w jaki sposób można zwiększyć sprzedaż, skoro poziom produktów i usług jest bardzo do siebie zbliżony? Poprzez lepsze i trwalsze relacje z klientem. A kiedy mamy lepsze i trwalsze relacje? Kiedy lepiej rozpoznajemy potrzeby klienta, nawiązujemy z nim lepszy kontakt. Dajemy mu wartość dodaną w formie edukacji czy to dotyczącej rynku, czy też lepszego rozwiązania jego problemów przy pomocy naszych własnych produktów i usług. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy sprzedawcy zaczynają pełnić rolę doradcy klienta. A rolę tę zaczynają pełnić wtedy, gdy podnoszą swój poziom kompetencji, szkolą własne umiejętności interpersonalne,  lepiej się komunikują, nawiązują lepszy kontakt psychiczny, zadają bardziej profesjonalne pytania. Gdy zamiast mechanicznego przenoszenia zachodnich wzorów sprzedażowych dostosowują się do naszej kultury i mentalności społecznej. W kraju, w którym nie ma społecznej tradycji rozmowy handlowej tylko wszechpanująca przyniesiona z zachodu ideologia negocjacji jako trener zadaję pytanie – z kim  chcesz negocjować? To nie policyjne przesłuchanie, gdzie masz rozmówcę. Aby zdobyć klienta, musisz go ująć swoimi kompetencjami. A tego uczą szkolenia sprzedażowe, szkolenia z komunikowania, szkolenia z argumentacji i pracy z grupą.

Z jakiego powodu polecam szkolenia finansowe?

Racjonalni biznesmeni po kilku latach wiedzą także, że biznes należy kontrolować, inaczej niewiele z niego pozostanie. O ile mogą kontrolować poziom kosztów, o tyle nie bardzo potrafią robić to w przypadku cash flow. W wielu krajach ABC biznesmena to kluczowe 2 kompetencje z zakresu „pracy nad biznesem” a nie „pracy w biznesie”. Te kompetencje to zarządzenie czasem oraz obsługa komputera biznesowo-finansowego. Przy jego pomocy możemy dokonać prostej oceny opłacalności projektu biznesowego, obliczyć koszty kredytów, wpływu inflacji. Możemy dokonać kalkulacji marży i narzutu, sprawdzić różne metody deprecjacji, obliczyć dokładnie czas i odsetki za spóźnione płatności, dokonać prognoz sprzedaży, wyliczyć dźwignie finansowe lub skonto. Kto tego nie umie, korzysta z usług doradcy, ale czy jest w stanie kontrolować jakość jego usług skoro nie ma do tego ani wystarczającej wiedzy ani odpoweidnich  narzędzi? Kto w Polsce potrafi posługiwać się komputerem biznesowo-finansowym, skoro nie ma o nich mowy na uczelniach wyższych? Nawet absolwenci MBA w Polsce są kształceni w błędnym przekonaniu, że Excel wystarcza. Excel powstał na bazie komputera finansowego, więc aby go programować trzeba znać komputer finansowy. W przeciwnym przypadku nawet nie wiemy, gdzie popełniamy błędy w liczeniu. Tych kompetencji nie uczy żadna szkoła wyższa/ Ale można się tego nauczyć na kursach  w Fundacji Fortis.

adam-raszka
Adam Raszka

Trener z 10-letnim stażem w obszarach szkoleń dla przemysłu i osób fizycznych oraz wdrożeniowiec narzędzi Lean Manufacturing. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą procesów produkcji, przepływu informacji z naciskiem na identyfikację kosztów, w tym strat. Prowadzi działania w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów i wdrażania narzędzi Lean Manufacturing w celu doskonalenia procesu. Posiada wyższe wykształcenie techniczne, Politechnika Śląska w Gliwicach, oraz ukończył kursy praktyczne w zakresie Lean Manufacturing u boku trenerów Polskiego Centrum Produktywności. Realizował projekty wdrożeniowe ze skutkiem 25% podniesienia wydajności w procesach produkcyjnych.

Czytaj więcej...

Jako wykładowca – trener zapala swoim entuzjazmem oraz nowatorskim widzeniem wpływu człowieka na proces, w którym uczestniczy. Działa proinnowacyjnie z wykorzystaniem rzetelnej wiedzy. Celem każdego działania jest wyszkolenie liderów w danej organizacji i przekazanie im pełnej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing.

NAZWA USŁUGI:
Doskonalenie organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Adresatami są zarówno firmy produkcyjne, świadczące usługi oraz URZĘDY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ. Czynnikiem decydującym o możliwości zastosowania narzędzi Lean Manufacturing jest świadomość członków zarządów i kierownictwa firm w temacie:
• konieczności podniesienia zyskowności przedsiębiorstwa,
• podniesienia jakości wyrobów i usług,
• poprawy terminowości realizacji zleceń,
• podniesienia wielkości obrotów firmy bez podnoszenia ilości zasobów,
• poprawy kontroli nad procesem,
• poprawy wydajności stanowiskowej,
• poprawy konkurencyjności firmy na rynku.

KORZYŚCI, JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:
• podniesienie wydajności stanowiskowej i procesowej firmy – do 30%,
• podniesienie jakości wyrobów i usług – do 100% jakości akceptowalnej przez klienta,
• wyeliminowanie opóźnień w realizacji zleceń – do 100% realizacji w terminie,
• wzrost obrotów firmy przez lepsze wykorzystanie czasu pracy – do 20% (pierwszy etap),
• uzyskanie 100% kontroli nad procesem,
• poprawa konkurencyjności mierzona pozyskaniem nowych klientów i zleceń, przez podniesienie dostępności wszelkich zasobów dla procesu produkcji

PRZYKŁADOWE EFEKTY UZYSKANE DOTYCHCZAS WE WDROŻENIACH:
• firma produkcji spożywczej: skracanie czasu przezbrajania o 70%,
• firma produkcji elementów budowlanych i wykończenia wnętrz: system wniosków doskonalących przynosi co miesiąc 50–100 wniosków poprawiających organizację pracy i produkt,
• firma produkcji rolnej: system wniosków doskonalących dał w ciągu 4 lat zysk 1,7 mln zł,
• firma produkcji urządzeń energetycznych: wdrażanie narzędzi Lean Manufacturing pozwoliło na pozyskanie nowych klientów i nowych zleceń,
• firma produkcji powroźniczej: poprawa wykorzystania zasobów i podniesienie wydajności procesowej o około 30%.

ETAPY WDROŻENIA PROGRAMU:
• spotkanie informacyjne z Zarządem i kierownictwem firmy – analiza potrzeb,
• przeprowadzenie audytu z wykorzystaniem Mapowania Strumienia Wartości Dodanej, chronometrażu i check-listy czynności,
• sporządzenie raportu i przedstawienie go Zarządowi i kierownictwu firmy
• określenie celów oraz narzędzi Lean Manufacturing , które pozwolą w optymalnym czasie osiągnąć założony efekt,
• podpisanie umowy realizacji projektu,
• ustalenie parametrów mierzalnych dla poszczególnych celów, oraz poziomu potwierdzającego osiągnięcie celu,
• powołanie zespołu liderów do wdrożenia,
• zbudowanie harmonogramu realizacji z określeniem odpowiedzialności i terminów,
• wdrażanie zgodnie z wygenerowanym harmonogramem realizacji,
• raport końcowy, ocena osiągnięcia celów.

KOSZT USŁUGI:
Wycena odbywa się na spotkaniu informacyjnym, gdzie ustala się koszt audytu, oraz określa się cele i harmonogram realizacji.

NAZWY FIRM/INSTYTUCJI W KTÓRYCH EKSPERT PROWADZIŁ Z SUKCESEM PODOBNE WDROŻENIE:
Maspex Wadowice S.A • ABB Polska sp. z o.o. • Ceramika Paradyż sp. z o.o. • ZPC „ MIESZKO” sp. z o.o. • ZPC „Otmuchów” sp. z o.o. • Delphi Jeleśnia • Delphi Błonie • Saint Gobain S.A. • BEFARED S.A. • BEZALIN S.A. • Apena-REMONT sp. z o.o. • Top-FARMS sp. z o.o. • Kombinat Rolny Kietrz • WIROMET S.A. • Rexam sp. z o.o.

Obecnie w każdej firmie, gdzie Zarząd jest zainteresowany podnoszeniem sprzedaży i zyskowności przez poprawę organizacji pracy i eliminowanie strat – narzędzia Lean Manufact uring są propozycją, która pozwoli osiągnąć ten cel przy optymalnych kosztach i w najlepszym czasie.

beata_wolfigiel
Beata Wolfigiel

Psycholog, trener, akredytowany coach ICF, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.
Właścicielka firmy „Entuzja” posiadającej certyfikat jakości LQW – w systemie kształcenia ustawicznego zorientowanego na osobę uczącego się, szeroko rozpowszechniony w Niemczech.

Czytaj więcej...

Od 2000 r. prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz osobiste dla firm i instytucji oraz osób prywatnych. Zajmuje się doradztwem personalnym i coachingiem – najczęściej coachingiem kariery. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na studiach podyplomowych oraz Uniwersytetu Śląskiego. Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych „Rozwój potencjału pracowników – psychologia pozytywna” w SWPS Katowice. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się doświadczeniem przepływu (flow), czyli odczuwaniem głębokiej satysfakcji z wykonywania danej czynności, która nas tak pochłania, że świat naokoło przestaje istnieć. Odnosi się do przepływu w życiu zawodowym i warunków jego powstawania. Wiedzę tę można wykorzystać w praktyce do tworzenia warunków sprzyjających motywacji pracowników, do odnajdywania pasji, a także do pracy nad zachowaniem równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Współautorka książki „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania”, która ukaże się wiosną 2015 r. nakładem Wydawnictwa Samo Sedno oraz autorka kilku artykułów naukowych dotyczących prowadzenia aktywizujących treningów dla osób dorosłych.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Członkini ICF Polska oraz ICF Global: International Coach Federation -największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów.

Pasjonatka psychologii pozytywnej, entuzjastka swojej pracy.

DSC_0671
Irena Kamińska-Radomska

Doktor Nauk Ekonomicznych.

Trener od 1997 roku; ponad 1000 dni szkoleniowych;

The Protocol School of Washington (USA): Certyfikowany trener i konsultant etykiety biznesu, protokołu dyplomatycznego i sztuki wystąpień publicznych.

Autorka książek: „Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji” (Warszawa, 2003), „Kultura biznesu – normy i formy” (Warszawa, 2011) oraz wielu artykułów prasowych.

Czytaj więcej...

Stała współpraca z Radio 1030 Chicago (USA) – programy na temat etykiety biznesu i międzynarodowego protokołu.

 

Wykładowca na Akademii. Leona Koźmińskiego w Warszawie (Psychologia Biznesu). Szkolenia i wykłady za granicą: Hiszpania, Litwa, USA.

Marek_Gramlewicz
Marek Gramlewicz

Pracownik naukowy z wieloletnią praktyką. Był wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Pracował jako dziekan Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego w Wyższej Szkole Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach. Był również wykładowcą w Wyżej Szkole Zarządzania „Cosinus” w Łodzi, Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie i Niezależny ekspert firm konsultingowych takich jak: Grupa Gumułka w Katowicach, Euroedukacja w Katowicach, Grupa „Portfel” w Warszawie.

Czytaj więcej...

Koordynator wielu zespołów badawczych, których wyniki prac pomocne były dla

praktyki gospodarczej i samorządowej. Był koordynatorem i wykonawcą badań

ogólnopolskich dotyczących lekarzy w Polsce „Lekarze 2000”, a także badań średniego

personelu medycznego „Pielęgniarki 2000”.

Autor opracowań Foresight dla dwóch obszarów w Polsce. Koordynował także

międzynarodowe badania nt. Rozwój Źródeł Ludzkich Śląska Czesko-Polskiego. Autor wielu

projektów wykonywanych dla gospodarki, samorządów i firm prywatnych np. Audit

wewnętrzny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu,

audyty innowacyjności, Centrum badań DNA Poznań i sześciu innych. Wiele auditów dla

jednostek samorządowych i szkół.

Autor ponad 70 książek i artykułów naukowych polskich i zagranicznych.

Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych. Opracowywał i wykonywał wiele

programów szkoleniowych w Polsce. Wśród największych były szkolenia dla

Telekomunikacji Polskiej i ARUP.

Proponowane tematy szkoleń

1. Strategie integracyjne – kształtowanie relacji międzyludzkich

2. Elementy procesu negocjacyjnego i ich wykorzystanie w praktyce

3. Zarządzanie kompetencjami – diagnozowanie zasobów ludzkich firmy. Podnoszenie

Efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi

4. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich w organizacji

5. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem

Korzyści proponowanych szkoleń

Szkolenia mają na celu większe zrozumienie istoty skutecznego zarządzania

prowadzenia zespołów w biznesie, samorządzie i innych organizacjach.

Zdjęcie Basia
Barbara Gramlewicz

Doktor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Zarządzanie im. J. Ziętka w Katowicach, Wyższej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach,
Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych i książek. Była współtwórcą opracowań Foresight, a także międzynarodowego programu Kompetencje Cywilizacyjne Społeczności Śląska Cieszyńskiego realizowanego we współpracy z Czechami.

Czytaj więcej...

Na stale współpracowała z firmami konsultingowymi takimi jak: Grupa Gumułka, Euroedukacja, ARUP.

Autorka jest specjalistką ds. realizacji projektów EFS. Od lat zajmuje się wykorzystywaniem wiedzy na potrzeby innowacji w biznesie, tworząc kilkadziesiąt projektów

szkoleniowych na potrzeby firm o charakterze ogólnopolskim takich jak: Telekomunikacja Autorskie projekty szkoleniowe zrealizowała także dla Huty „Bankowa”, jednostek

samorządu terytorialnego (np. urzędów miejskich, szkół na różnych poziomach kształcenia). Wiele ze zrealizowanych programów szkoleniowych adresowanych było do przedsiębiorców

i wyższej kadry zarządzającej, jako odpowiedź na potrzeby rynku w tym względzie. W obszarach bardziej szczegółowych zainteresowań zawodowych znajduje się umiejętne

zarządzanie z uwzględnieniem dobrego obiegu informacji, jakości zarządzania, a w tym:

– współczesne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne firmy,

– konflikty w pracy, trudności na płaszczyźnie zawodowej,

– style porozumiewania się w miejscu pracy,

– mechanizmy współpracy zespołowej

Obok tego ważnym następstwem projektów szkoleniowych jest tworzenie

praktycznych rozwiązań w obszarach komunikowania się współpracowników, a także

konstruowanie indywidualnych ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego, z wykorzystaniem

1. Strategie integracyjne – kształtowanie relacji międzyludzkich

2. Elementy procesu negocjacyjnego i ich wykorzystanie w praktyce

3. Zarządzanie kompetencjami – diagnozowanie zasobów ludzkich firmy, podnoszenie

efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi

4. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich w organizacji

5. Planowanie kariery zawodowej

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian środowiskowych zawsze tworzony jest

indywidualny projekt szkoleniowy, bądź edukacyjny, w pełni odpowiadający potrzebom

Umiejętności wprowadzania projektowanych zmian w organizacjach z wykorzystaniem

nowoczesnych metod i poznanych narzędzi.

Bez nazwy-1
Mariusz Gołaszewski

Mariusz Gołaszewski – Ekspert zarządzania finansami, w szczególności w zakresie długu publicznego i korporacyjnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, zarządzania ryzykami finansowymi, a także rozwoju i budowy zespołów, zdobytym w sektorze usług finansowych (bankowość i obrót wierzytelnościami) i w telekomunikacji. Nastawiony na budowę wartości projektów, które realizuje. Z zamiłowania trener i coach.

Prowadzi szkolenia dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego organizowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe (m.in. kujawsko-pomorskie, pomorskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie, śląskie, lubuskie) i wykłady na uczelni wyższej z zarządzania finansami i długiem jst.

Czytaj więcej...

Posiada dyplom Professional Risk Manager wydany przez amerykańską organizację PRMIA oraz dyplom ACCA. Ekspert w dziedzinie Zarządzania Ryzykiem.

Realizował dla przedsiębiorstwa, jednostek samorządowych i spółek komunalnych procesy pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji, kredyty, wykupy wierzytelności i inne.

Zajmował się wdrażaniem metodologii i zarządzaniem ryzykami (w tym ryzyka stopy procentowej, walutowego, płynności i operacyjnego), zarządzaniem aktywami i pasywami (ALM), wyceną wartości instrumentów finansowych, wyliczeniami wartości kapitału regulacyjnego i wskaźników wypłacalności, controllingiem i raportowaniem zarządczym, planowaniem biznesowym (budżety i biznes plany); był członkiem Komitetu Kredytowego i ALCO.

Ukończył stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania na SGH i z prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

IMG_7032aa (1)
Małgorzata Kuczmik

Manager, trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich w języku angielskim, tłumacz przysięgły i trener języka angielskiego z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z języka biznesowego oraz ogólnego dla klientów korporacyjnych. Zrealizowała ponad 6100 godzin szkoleniowych między innymi dla takich organizacji jak: Timken Polska, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., GLS Poland, Telekomunikacja Polska, Deutsche Bank PBC S.A.

Czytaj więcej...

Magister filologii angielskiej, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. W ramach uzupełniania  wiedzy ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim. W pewnym momencie swojej kariery zawodowej postanowiła zmienić kierunek działań i zamienić pasję…. w zawód. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i rozpoczęła pracę jako trener szkoleń miękkich w języku angielskim ze specjalizacją z szeroko rozumianej obsługi klienta. W pracy trenera bardzo pomaga jej wieloletnie i różnorodne doświadczenie biznesowe ( 17 lat w marketingu, branży edukacyjnej, promocji i sprzedaży), które zdobywała pracując na wielu stanowiskach; począwszy od lektora, konsultanta, poprzez koordynatora projektów edukacyjnych, specjalistę ds. marketingu i managera. Posiada również 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Ponadto specjalizuje się w szkoleniach dotyczących efektywnej komunikacji, a także w nauczaniu języka angielskiego w zakresie Business English. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy i poszerza wiedzę.

Ekspert ds. dotacji

Posiada bogate wieloletnie doświadczenie w obsłudze programów unijnych zarówno miękkich jak i twardych, również w zarządzaniu projektami. Wpisany na listę asesorów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (PO KL), na listę ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), ekspert krajowy POKL I-IX, ekspert Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), ekspert w nowej perspektywie 2014-2020 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, ekspert w zakresie B+R+I w nowej perspektywie 2014-2020.

Czytaj więcej...

Posiada bogate wieloletnie doświadczenie w obsłudze programów unijnych zarówno miękkich jak i twardych, również w zarządzaniu projektami. Wpisany na listę asesorów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (PO KL), na listę ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), ekspert krajowy POKL I-IX, ekspert Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), ekspert w nowej perspektywie 2014-2020 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, ekspert w zakresie B+R+I w nowej perspektywie 2014-2020. Posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu funduszy unijnych, szkoleń i usług doradczych. Posiada uprawnienia Członka Rad Nadzorczych Ministerstwa Skarbu. Autor wielu artykułów z zakresu Funduszy Unijnych i tematyki zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada uprawnienia jako audytor wewnętrzny.

NAZWA USŁUGI:
– Fundusze Unijne w nowej perspektywie 2014-2020 Biznes Plan,
– Studium Wykonalności
– Zarządzanie projektami unijnymi

Oferta skierowana do firm zainteresowanych rozwojem i pozyskaniem na ten cel środków w nowej perspektywie 2014-2020 ukierunkowanych na przygotowanie biznesplanu lub studium wykonalności, jako ważnych elementów każdego projektu, opracowania dokumentacji jak i zainteresowanych zarządzaniem projektami unijnymi.

KORZYŚCI, JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:
• podstawową wiedzę wraz z aspektami praktycznymi mającą na celu przygotowanie firmy do rozwiązywania zagadnień związanych z funduszami unijnymi 2014-2020,
• umiejętności opracowania dokumentacji projektowej,
• umiejętność rozwiązywania zagadnień związanych z zarządzaniem projektami unijnymi.

DODATKOWE KORZYŚCI JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:
• łatwość poruszania się w gąszczu informacji o funduszach w 2014-2020,
• doświadczenie i wiedzę tematyczną,
• przewidywalność różnych sytuacji,
• skuteczność w pozyskiwaniu środków.

KOSZT USŁUGI:
Wycena usługi odbywa się po spotkaniu informacyjnym. W wyniku złożonej oferty i jej akceptacji przez klienta, następuje podpisanie umowy, zawierającej warunki organizacyjno-prawno-finansowe naszego działania.

NAZWY FIRM/INSTYTUCJI W KTÓRYCH EKSPERT PROWADZIŁ Z SUKCESEM PODOBNE WDROŻENIA:
1. Start-upy, Sektor MSP, Duże Przedsiębiorstwa – przygotowanie osób pracowników, kadry menedżerskiej – szkolenia, doradztwo – potwierdzenie skutecznością nabycia wiedzy i jej zastosowania – etap przygotowawczy, wdrażania i kontroli.
2. Uczelnie Wyższe – Studia podyplomowe oraz szkolenia dla osób pracujących
3. Szkoły Językowe
4. Urzędy Marszałkowskie – szkolenia
5. Powiatowe Urzędy Pracy – szkolenia, doradztwo

Przekazuję unikalną wiedzę praktyczną przedkładającą się na umiejętności uczestników w zakresie wiedzy z tematyki Funduszy Unijnych oraz zarządzania projektami.