Brak

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/klient.dhosting.pl/cs61123442/fundacjafortis.pl/public_html/wp-content/themes/Servaq/single.php on line 17

Posiada bogate wieloletnie doświadczenie w obsłudze programów unijnych zarówno miękkich jak i twardych, również w zarządzaniu projektami. Wpisany na listę asesorów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (PO KL), na listę ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), ekspert krajowy POKL I-IX, ekspert Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), ekspert w nowej perspektywie 2014-2020 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, ekspert w zakresie B+R+I w nowej perspektywie 2014-2020. Posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu funduszy unijnych, szkoleń i usług doradczych. Posiada uprawnienia Członka Rad Nadzorczych Ministerstwa Skarbu. Autor wielu artykułów z zakresu Funduszy Unijnych i tematyki zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada uprawnienia jako audytor wewnętrzny.

NAZWA USŁUGI:
– Fundusze Unijne w nowej perspektywie 2014-2020 Biznes Plan,
– Studium Wykonalności
– Zarządzanie projektami unijnymi

Oferta skierowana do firm zainteresowanych rozwojem i pozyskaniem na ten cel środków w nowej perspektywie 2014-2020 ukierunkowanych na przygotowanie biznesplanu lub studium wykonalności, jako ważnych elementów każdego projektu, opracowania dokumentacji jak i zainteresowanych zarządzaniem projektami unijnymi.

KORZYŚCI, JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:
• podstawową wiedzę wraz z aspektami praktycznymi mającą na celu przygotowanie firmy do rozwiązywania zagadnień związanych z funduszami unijnymi 2014-2020,
• umiejętności opracowania dokumentacji projektowej,
• umiejętność rozwiązywania zagadnień związanych z zarządzaniem projektami unijnymi.

DODATKOWE KORZYŚCI JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:
• łatwość poruszania się w gąszczu informacji o funduszach w 2014-2020,
• doświadczenie i wiedzę tematyczną,
• przewidywalność różnych sytuacji,
• skuteczność w pozyskiwaniu środków.

KOSZT USŁUGI:
Wycena usługi odbywa się po spotkaniu informacyjnym. W wyniku złożonej oferty i jej akceptacji przez klienta, następuje podpisanie umowy, zawierającej warunki organizacyjno-prawno-finansowe naszego działania.

NAZWY FIRM/INSTYTUCJI W KTÓRYCH EKSPERT PROWADZIŁ Z SUKCESEM PODOBNE WDROŻENIA:
1. Start-upy, Sektor MSP, Duże Przedsiębiorstwa – przygotowanie osób pracowników, kadry menedżerskiej – szkolenia, doradztwo – potwierdzenie skutecznością nabycia wiedzy i jej zastosowania – etap przygotowawczy, wdrażania i kontroli.
2. Uczelnie Wyższe – Studia podyplomowe oraz szkolenia dla osób pracujących
3. Szkoły Językowe
4. Urzędy Marszałkowskie – szkolenia
5. Powiatowe Urzędy Pracy – szkolenia, doradztwo

Przekazuję unikalną wiedzę praktyczną przedkładającą się na umiejętności uczestników w zakresie wiedzy z tematyki Funduszy Unijnych oraz zarządzania projektami.

info_zmiana_strony