Brak

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/klient.dhosting.pl/cs61123442/fundacjafortis.pl/public_html/wp-content/themes/Servaq/single.php on line 17

Koordynator wielu zespołów badawczych, których wyniki prac pomocne były dla

praktyki gospodarczej i samorządowej. Był koordynatorem i wykonawcą badań

ogólnopolskich dotyczących lekarzy w Polsce „Lekarze 2000”, a także badań średniego

personelu medycznego „Pielęgniarki 2000”.

Autor opracowań Foresight dla dwóch obszarów w Polsce. Koordynował także

międzynarodowe badania nt. Rozwój Źródeł Ludzkich Śląska Czesko-Polskiego. Autor wielu

projektów wykonywanych dla gospodarki, samorządów i firm prywatnych np. Audit

wewnętrzny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu,

audyty innowacyjności, Centrum badań DNA Poznań i sześciu innych. Wiele auditów dla

jednostek samorządowych i szkół.

Autor ponad 70 książek i artykułów naukowych polskich i zagranicznych.

Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych. Opracowywał i wykonywał wiele

programów szkoleniowych w Polsce. Wśród największych były szkolenia dla

Telekomunikacji Polskiej i ARUP.

Proponowane tematy szkoleń

1. Strategie integracyjne – kształtowanie relacji międzyludzkich

2. Elementy procesu negocjacyjnego i ich wykorzystanie w praktyce

3. Zarządzanie kompetencjami – diagnozowanie zasobów ludzkich firmy. Podnoszenie

Efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi

4. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich w organizacji

5. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem

Korzyści proponowanych szkoleń

Szkolenia mają na celu większe zrozumienie istoty skutecznego zarządzania

prowadzenia zespołów w biznesie, samorządzie i innych organizacjach.

info_zmiana_strony