Brak

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/klient.dhosting.pl/cs61123442/fundacjafortis.pl/public_html/wp-content/themes/Servaq/single.php on line 17

Posiada dyplom Professional Risk Manager wydany przez amerykańską organizację PRMIA oraz dyplom ACCA. Ekspert w dziedzinie Zarządzania Ryzykiem.

Realizował dla przedsiębiorstwa, jednostek samorządowych i spółek komunalnych procesy pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji, kredyty, wykupy wierzytelności i inne.

Zajmował się wdrażaniem metodologii i zarządzaniem ryzykami (w tym ryzyka stopy procentowej, walutowego, płynności i operacyjnego), zarządzaniem aktywami i pasywami (ALM), wyceną wartości instrumentów finansowych, wyliczeniami wartości kapitału regulacyjnego i wskaźników wypłacalności, controllingiem i raportowaniem zarządczym, planowaniem biznesowym (budżety i biznes plany); był członkiem Komitetu Kredytowego i ALCO.

Ukończył stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania na SGH i z prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

info_zmiana_strony