Brak

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/klient.dhosting.pl/cs61123442/fundacjafortis.pl/public_html/wp-content/themes/Servaq/single.php on line 17

Ukończył liczne kursy i szkolenia w Polsce i za granicą, głównie w Niemczech i w Austrii. Przeprowadził kilkaset audytów, zna bardzo dobrze specyfikę funkcjonowania polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Przez kilka lat pracował w firmie Robert Bosch GmbH w Niemczech. W Polsce doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Koncern REWE, Leiber, TNP.

NAZWA USŁUGI:
Certyfikacja Systemów Zarządzania oraz szkolenia w obszarze:
• ISO 9001,
• ISO 14001,
• ISO 50001,
• Bezpieczeństwo Informacji; ISO 27001, ISO 20000,
• Branża motoryzacyjna; ISO 16949, VDA,
• Branża spożywcza; ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000, HACCP,
• Konstrukcje stalowe i aluminiowe; EN 1090,
• Bezpieczeństwo pracy; OHSAS 18001, SCC,
• Branża leśna PEFC, FSC,
• Branża medyczna; ISO 9001, EN 15224,
• Branża budowlana; nadzory budowlane, ekspertyzy, nadzory jakościowe realizowanych prac budowlanych,
• Branża transportowa; ekspertyzy, szkolenia,
• Inne szkolenia dostosowane do potrzeb firm.

KORZYŚCI JAKIE PRZYNOSZĄ KLIENTOM REALIZOWANE USŁUGI:
Certyfikaty wydane przez Quality Austria. Quality Austria-Polska Sp. z o.o. oraz CISCertification & Information Security Services Sp. z o.o. to firmy ,,córki’’ jednostek certyfikujących Quality Austria GmbH oraz CIS – Certification & Information Security Services GmbH. Obie firmy mają swoje siedziby w Wiedniu. Audyty certyfikujące przeprowadzane są na bazie uprawnień akredytacyjnych nadanych przez Ministerstwo Gospodarki Austrii BMWFJ oraz organizacji branżowych takich jak: VDA, IATF, BRC, IFS, PEFC itd.

ETAPY POSTĘPOWANIA:
• Na życzenie klienta spotkanie informacyjne (z wolontariuszem Fundacji FORTIS lub Ekspertem Fundacji FORTIS),
• Opracowanie oferty certyfikacyjnej lub szkoleniowej,
• Audyt certyfikujący – audyt składa się zazwyczaj z dwóch etapów,
• Opracowanie sprawozdania z audytu,
• Wydanie certyfikatu,
• Coroczne audyty sprawdzające,
• Przy usługach szkoleniowych po ew. spotkaniu informacyjnym następuje opracowanie oferty szkoleniowej. Po akceptacji przez klienta i udzieleniu zlecenia następuje w uzgodnionym terminie realizacja usługi szkoleniowej, a po szkoleniu wydanie odpowiednich certyfikatów kompetencyjnych lub zaświadczeń.

KOSZT USŁUGI:
Wycena usługi odbywa się po spotkaniu informacyjnym (po ustaleniu zakresu działania, liczby zatrudnionych pracowników itp).
W wyniku złożonej oferty certyfikacyjnej i jej akceptacji przez klienta, następuje podpisanie umowy lub zlecenia na przeprowadzenie procesu certyfikacji lub/i szkolenia.

ASPEKT EKONOMICZNY:
• Zadowolenie klienta – wzrost obrotów firmy,
• Mniejsza liczba reklamacji,
• Minimalizacja ryzyka,
• Podniesienie bezpieczeństwa firmy – minimalizacja ryzyka utraty informacji, know how,
• Większe zadowolenie pracowników,
• Zwiększenie konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych – uznanie marki,
• Wzrost zaufania ze strony urzędów, instytucji, klientów,
• Podniesienie wydajności stanowiskowej i procesowej firmy,
• Podniesienie jakości wyrobów i usług,
• Wyeliminowanie opóźnień w realizacji zleceń,
• Budowanie marki firmy w sposób ciągły,
• Możliwość budowania marki firmy w aspekcie odpowiedzialności społecznej.

ASPEKT WIZERUNKOWY
• Ponad 26 000 referencji wystawionych we wszystkich branżach:
Ponad 26 000 przeprowadzonych certyfikacji, dokonanych weryfikacji i ocen systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w organizacjach działających w różnych obszarach i o różnej wielkości. Tak duża liczba jest gwarancją rozpoznawalności marki qualityaustria oraz zapewnia długoletnią współpracę oraz przekazywanie Państwa organizacji znaczącego know-how wynikającego z naszego doświadczenia.
• Certyfikaty IQ Net:
Uznane i cenione na całym świecie. W Austrii takie certyfikaty mogą być wystawiane tylko i wyłącznie przez naszą organizacje Quality Austria, główną jednostkę certyfikacyjną w Austrii. Nie wszystkie jednostki certyfikacyjne na świecie maja możliwość wystawiania certyfikatów IQ Net.

Ważne!
Certyfikat IQ Net wystawiany jest bezpłatnie na życzenie klienta.

Międzynarodowa sieć:
Poprzez organizacje krajowe, regionalnych menadżerów, wyłącznych partnerów i różne kooperacje Quality Austria jest reprezentowana w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej, Azji, Afryce Północnej, Ameryce Północnej i w Ameryce Południowej. Nasze certyfikaty są wydawane w ponad 65 krajach.
• Pierwsza akredytowana jednostka:
Qualityaustria Tranings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH uzyskała jako pierwsza organizacja akredytację nadaną przez Ministerstwo Gospodarki Austrii, przez VDA jak również przez British Retail Consortium i HDE Trade Service do przeprowadzania certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 9000, ISO 14001, OHSAS, 18001, SCC*, SCC**, SCP, BS 8800, SA 8000, ISO 13485, KBA, VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4 jak również ISO/TS 16949, EN 9100, TL 9000, IFS, BRC, BRC-IoP i ISO 22000. Zwracamy szczególną uwagę na naszą akredytację nadaną nam przez Ministerstwo Gospodarki Austrii. Udzielanie akredytacji w Austrii jest ustawowo uregulowane, a jej otrzymanie jest uważane za szczególnie trudne. Qualityaustria jest również jednostką notyfikowaną w zakresie dyrektywy unijnej 2009/9/EG – Urządzenia linowe do przewozu osób oraz w zakresie znaku CE zgodnie z EN 1090 – konstrukcje stalowe i aluminiowe.

• Ponad:
650 Audytorów, Asesorów i Ekspertów, którzy wywodzą się z organizacji o różnej wielkości i działających w różnych obszarach.

• Jako pierwsi informowani:
Pracownicy qualityaustria reprezentują naszą jednostkę we wszystkich odpowiednich gremiach normalizacyjnych (Technical Comittes), a przez to mogą jako współtwórcy informować o ewentualnych trendach i nadchodzących zmianach.

• Forum qualityaustria:

Z liczbą ok. 700 uczestników nie wliczając w to naszych klientów i VIP-ów reprezentujących gospodarkę i administrację rządową, qualityaustria organizuje FORUM, które zaliczane jest do największych wydarzeń Europy w obszarze certyfikacji i szkoleń.

info_zmiana_strony