Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz

Temat szkolenia*

Nazwa firmy*

Ulica*

Miasto*

Województwo *

Adres www firmy

Osoba rekomendująca

Informacje o uczestniku szkolenia

Imię i nazwisko*

Telefon*

Email*

Niniejszy formularz ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą a firmą szkoleniową. Na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany e-mail lub numer faksu, zostanie do Państwa przesłane "potwierdzenie udziału w szkoleniu" zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz prośbę o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia na 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

Warunkiem uczestnictwa w wybranym szkoleniu jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów, poczęstunków w czasie przerw. Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu.

Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.

W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub zmiany prelegenta. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 Akceptuje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Fortis w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

 Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Fundacji Fortis na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

 Wyrażam zgodę

Pytanie kontrolne*

2 plus 9 = ? 

info_zmiana_strony