Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Klub Dobrych Serc

Klub Dobrych Serc to struktura ludzi którzy mają wspólny cel – pomoc innym potrzebującym. To tzw. „Przedsiębiorcy z sercem ”, którzy dumni są z tego, że pracując przy rozwoju własnych firm równocześnie pomagają innym którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Celem Klubu Dobrych Serc jest wyłącznie wspieranie działań i misji innych organizacji i stowarzyszeń , których cele są bliskie członkom KEB.

Główna maksyma naszej Fundacji to: Być i Mieć – Teraz;

Nie każdy może jednak połączyć łatwo te trzy elementy w całość. Odkąd Erich Fromm wprowadził pojęcie „być” i „mieć” do światowego kanonu wartości trwa ciągła dyskusja nad tymi właśnie wartościami. Jedni wskazują na aspekt duchowy „być”, inni na świat materialny „mieć”. Mało kto dostrzega, że wszystko to pojawia się, rozwija, przebiega i zanika w czasie.

Fundacja Fortis stara się zwrócić uwagę na oba aspekty. Każdy bowiem z nas jest , ale nie każdy z nas może mieć to czego potrzebuje. Czasami nie jest w stanie z różnych powodów tego osiągnąć. Przyczyny mogą być różne – społeczne lub zdrowotne. Wielu zatem potrzebuje pomocy.

Klub Dobrych Serc – jest odpowiedzią Fundacji Fortis na ten palący problem.
Uczymy jak można prowadzić biznes robiąc dobre rzeczy, jak zachować równowagę między braniem a dawaniem. Wszystkie działania biznesowe podejmowane przez Przedsiębiorcę w związku z naszą Fundacją generują kwoty na cele dobroczynne. Całkiem automatycznie, podobnie jak przelewy bankowe generują opłaty.

Formuła Klubu jest otwarta. Oznacza to, że osoby wspierające KDS mogą same składać propozycje i określać beneficjentów wypracowanych kwot.

Ważne jest:

  • aby pomoc była
  • aby mieć na to środki
  • aby to robić teraz

Być i Mieć – Teraz


Newsletter