Fundusze Unijne

main_logo-3712903

Ściągnij aplikacje Fortis dla Android

Każdy projekt unijny na zlecenie Klienta jest realizowany w trzech etapach:
I etap -⁠ opracowanie dokumentacji (wniosek)
II etap -⁠ otrzymania dofinansowania
III etap -⁠ rozliczenie projektu

Konsultacje mają na celu:

  1. Ustalenie procedur, aby dostosować działania do oczekiwań zleceniodawcy (stworzenie harmonogramu działań)
  2. Przeprowadzenie analizy pod kątem programów regionalnych i ogólnokrajowych
  3. Wyznaczenie programu/programów, w których docelowo będą składane wnioski
  4. Przygotowanie ścieżki pozyskania dotacji na podstawie wytypowanych i uzgodnionych z Klientem programów – dotyczy potrzeby pozyskania „wsadu” informacyjnego (wymagane dokumenty, określenie zadań jednej i drugiej strony).
  5. Podpisanie umowy wraz z szczegółowymi obowiązkami stron

Konsultacje poprzedzające napisanie wniosku są płatne 150zł. netto/h, przy czym opłata ta wliczana jest na poczet pisania wniosku.

Zapytanie przedofertowe – ogólne

Zapytanie przedofertowe – szczegółowe