Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Każdy projekt unijny na zlecenie Klienta jest realizowany w trzech etapach:
I etap - opracowanie dokumentacji (wniosek)
II etap - otrzymania dofinansowania
III etap - rozliczenie projektu

Konsultacje mają na celu:
  1. Ustalenie procedur, aby dostosować działania do oczekiwań zleceniodawcy (stworzenie harmonogramu działań)
  2. Przeprowadzenie analizy pod kątem programów regionalnych i ogólnokrajowych
  3. Wyznaczenie programu/programów, w których docelowo będą składane wnioski
  4. Przygotowanie ścieżki pozyskania dotacji na podstawie wytypowanych i uzgodnionych z Klientem programów – dotyczy potrzeby pozyskania „wsadu” informacyjnego (wymagane dokumenty, określenie zadań jednej i drugiej strony).
  5. Podpisanie umowy wraz z szczegółowymi obowiązkami stron
Konsultacje poprzedzające napisanie wniosku są płatne 150zł. netto/h, przy czym opłata ta wliczana jest na poczet pisania wniosku.

Zapytanie przedofertowe – ogólne

Zapytanie przedofertowe – szczegółowe

info_zmiana_strony