Inne Cele Społeczne

main_logo-3320009

Ściągnij aplikacje Fortis dla Android

Fundacja Fortis > Inne cele społeczne

Inne cele społeczne

Uważamy, że sama świadomość i wiedza finansowa nie wystarczają. Aby można było cieszyć się pieniędzmi potrzebna jest harmonia z naturą, zdrowie i harmonijny ład w życiu społecznym. Dlatego też w naszym statucie posiadamy następujące cele:

  • Fundowanie zdolnej młodzieży oraz dorosłym stypendiów i nagród.
  • Krzewienie wiedzy w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska.
  • Promowanie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej.
  • Organizowanie i prowadzenie treningów i badań interkulturowych umożliwiających cudzoziemcom podjęcie pracy na terenie RP oraz Polakom poza granicami RP.

Szczególne wspieramy i promujemy przedsiębiorczość, która pozwala samemu kształtować własny los w innym kraju – zarówno cudzoziemcom w Polsce jak i Polakom za granicą.