Klub Efektywnego Biznesu

Klub Efektywnego Biznesu jest apolityczną dobrowolną i elitarną organizacją osób prawnych
i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

logo_keb-f2be1582-8695515

https://www.youtube.com/watch?v=eGGyvnsNCl4 Jego forma, przesłanie i sposób działania skierowane są do tej wybranej grupy osób i firm, które nie chcą aby ograniczały ich więcej problemy dnia codziennego i które nastawione są na sukces promując codziennie swoim działaniem główne przesłanie Fundacji Fortis: BYĆ, MIEĆ, TERAZ! Celem klubu jest czynne wspieranie rozwoju biznesu, aktywne wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości, a także wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań stanowiących połączenie wiedzy uznanych ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego z doświadczeniem biznesowym jego członków. Daje to możliwość wypracowania unikalnych, indywidualnych rozwiązań pozwalających na rozsądną i bezpieczną inwestycję w swoją przyszłość i skuteczną walkę z konkurencją.Klub stanowi też znakomitą platformę do nawiązywania i intensyfikacji kontaktów, co umożliwia jego członkom efektywne wykorzystywanie biznesowych okazji i zwiększenie skuteczności działania swoich firm.

Ta elitarna organizacja łączy w harmonijny i organiczny sposób dwa projekty: edukacyjny i społeczny.Jako projekt edukacyjny KEB nastawiony jest na pomoc przedsiębiorcom w rozwoju firm. W jego ramach uzyskują oni dostęp do unikalnej wiedzy i istotnych informacji wspomagających zarówno bezpieczeństwo prowadzonej działalności jak i skuteczność sprzedaży oferowanych towarów i usług.

Osoby aspirujące do określonych standardów życia i budowaniu statutu społecznego mogą uzyskać też niezbędne informacje w zakresie efektywnego i bezpiecznego budowania niezależności finansowej za pomocą narzędzi finansowych nowej generacji trwale zwielokrotniających efekt ich pracy.Klub podejmuje też działania edukacyjno – informacyjne z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, walki ze stresem i rozwoju osobistego.

Jako projekt społeczny KEB skierowany jest głownie do ludzi, którym nieobca jest wrażliwość społeczna i którzy chcą być dumni z tego, że pracując przy rozwoju własnych firm pomagają innym,
a szczególnie tym, których sytuacja zdrowotna lub ekonomiczna wymaga natychmiastowej skutecznej interwencji dla ratowania ich życia czy zapewnienia minimalnej, godnej człowieka egzystencji.

Dla efektywnej pomocy w tym zakresie stworzony został Klub Dobrych Serc, w którym wszystkie pozyskane środki przeznaczane są na cele charytatywne. Głównymi sponsorami KDS są wszyscy przedsiębiorcy zrzeszeni w KEB, którzy bieżąco korzystają z oferty klubowej dla rozwoju swojego biznesu, automatycznie uczestniczą w dziełach charytatywnych Klubu Dobrych Serc.

Każdy uczestnik klubu ma dostęp do własnego profilu na stronie klubowej, w którym na początek otrzyma indywidualna ofertę w takich dziedzinach jak: – Audyty bezpieczeństwa – Systemy zarządzania zgodne z normami ISO – Dotacje unijne

– Finanse osobiste

Na stronie profilu znajdzie również wyszukiwarkę cen, dzięki której może łatwo zauważyć, że dzięki uzyskanym przywilejom klubowym ma dostęp do wszystkich usług poniżej cen rynkowych. Korzystając z oferty Klubu ma też świadomość, że jednocześnie wypracowuje środki na działalność dobroczynną.

Rekomendowany kandydat na klubowicza jest zapraszany na kilkugodzinny „event ” w trakcie przedstawiane mu są nowe oferty usług, a także otrzymuje prestiżową publikację klubową
p.t. „Niezbędnik Świadomego Przedsiębiorcy”, zawierającą unikalne i nie publikowane indziej wskazówki i rozwiązania z takich dziedzin jak sprzedaż, finanse osobiste, bezpieczeństwo IT, prawo sukcesji itd.

Klubowicze mają prawo sami decydować, kto skorzysta jako beneficjent z wypracowanych na cele charytatywne funduszy. Każdy aktywny Klubowicz otrzymuje też Certyfikat Darczyńcy.

Jeżeli jesteś zainteresowany ideą Klubu Efektywnego Biznesu wypełnij formularz, aby skontaktował się z Tobą wolontariusz Fundacji Fortis.

Newsletter

Aktualności