Brak

Konferencje Infinitum Network – włącz aktywność biznesową

Kiedy młode drzewo zaczyna owocować, przechodzi w bardziej użyteczną formę wegetacji. To co wcześniej było zwykłym samoistnym bytem, nagle niepostrzeżenie staje się producentem dóbr. Może też przyczynić się do przepływu finansowego w swojej nowej egzystencji.

Rozwój, który doprowadził do nowego wymiaru…

W czasie gdy powstała idea Klubu Efektywnego Biznesu, założenia były proste: Zamiast celebryckiej organizacji wzajemnej adoracji chodziło o realną współpracę biznesową. Mały i Średni Biznes bardziej niż rautów potrzebuje konkretnego wsparcia. Pomocy w trzech kierunkach:

1/ udrożnienie dróg sprzedaży i dotarcia do klienta

2/ racjonalnego finasowania i dostępu do pieniędzy

3/ dobrej współpracy z samorządem lokalnym oraz lokalnymi instytucjami

Dlatego też w trakcie spotkań Klubu Efektywnego Biznesu zawsze byli obecni przedsiębiorcy, przedstawiciele świata finansów oraz władz lokalnych.

Zdecydowanie jest się czym pochwalić…

  • odbyło się 21 spotkań KEB
  • pierwsze spotkanie Klubu odbył się w lipcu 2013 r., ostatnie w lutym 2016 r.
  • w KEB uczestniczyło ponad 800 przedsiębiorców reprezentujących praktycznie wszystkie branże, od właścicieli firm jednoosobowych po prezesów zatrudniających setki pracowników.
  • uczestnicy KEB wypełnili 657 ankiet
  • w spotkaniach KEB uczestniczyli samorządowcy różnych szczebli administracji, politycy, prezydenci miast
  • podczas KEB zaprezentowało swoje prezentacje 115 prelegentów

Ta ogromna energia oraz ilość informacji ewoluowała…

Z ankiet i rozmów wynikało jedno:

  • w świecie Ery Informacyjnej konieczne jest połączenie tradycyjnych form kontaktu biznesowego, z tymi bardziej nowoczesnymi opartymi o Internet
  • wspólnota działa lepiej gdy nie tylko bilateralne kontakty prowadzą do biznesu, ale także szersze działania dają taką szansę
  • idealnie byłoby, gdyby wszyscy mieli możliwość zarabiania na wszystkim, a nie tylko na poszczególnych produktach i usługach w trakcie wzajemnych działań

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, zaczęliśmy się zastanawiać i dyskutować w jaki sposób można to wszystko scalić i ujednolicić. Do dyskusji zaprosiliśmy prawników, handlowców, informatyków oraz członków KEB. W wyniku tzw-nej „burzy mózgów” powstała nowa inicjatywa zastępująca Klub Efektywnego Biznesu, czyli „Infinitum Network”.

Link do Konferencji Infinitum Network: www.infinitumnetwork.pl


Newsletter


Aktualności
Sorry, no posts were found