Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Łukasz Martyniec

Prawnik, doradca sukcesyjny, praktyk, publicysta i wykładowca. Specjalizuje się m.in. w tworzeniu Planów Sukcesji oraz doradztwie w długookresowym zarządzaniu majątkiem pod kątem prawnym oraz finansowym.

Od 2005 roku prowadzi szkolenia na zamówienie towarzystw ubezpieczeniowych, banków i przedsiębiorców. W tym zakresie przeszkolił ponad 4000 doradców finansowych.

Współorganizował ponad 400 konferencji tematycznych dla przedsiębiorców. Jest wykładowcą Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu, Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie oraz redaktorem naczelnym portalu planowaniespadkowe.pl. Członek zespołów eksperckich w finansowanych przez PARP projektach poświęconych sukcesji firm rodzinnych.

Wielokrotnie szkolił i wykładał na zamówienie różnego rodzaju organizacji zrzeszających przedsiębiorców, Izb Przemysłowo-Handlowych i fundacji (Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Fortis). Jest ekspertem i publicystą cytowanym w mediach takich jak THINK TANK, TVN CNBC Biznes, TVP, Puls Biznesu, Rzeczpospolita i in. Szkolił m.in. na zamówienie: PZU Życie S.A., AVIVA S.A., Allianz S.A., Metlife Amplico S.A., Prudential, Pramerica S.A., Vienna Finanse sp. z o.o., Inter-Risk S.A., BZ WBK S.A., Generali S.A., Axa Życie S.A. i wielu innych. Jest autorem programów szkoleniowych.

NAZWA USŁUGI:
Doradztwo sukcesyjne, wprowadzenie Planu Sukcesji oraz planu awaryjnego:

1. W firmach rodzinnych pomaga w sprawnym przeprowadzeniu zmiany pokoleniowej w tym przekazania władzy i własności w biznesie kolejnemu pokoleniu, rozporządzenia majątkiem rodzinnym oraz stworzenie planu awaryjnego na wypadek śmierci osób kluczowych dla rodziny albo firmy. Celem jest budowa wieloletniej strategii porządkującej proces zmiany pokoleniowej lub zmierzającej do sprzedaży firmy.

2. W firmach, które nie uważają się za firmy rodzinne i gdzie nie ma mowy o przejęciu firmy przez kolejne pokolenie, usługa ogranicza się do stworzenia założeń tzw. planu awaryjnego obejmującego ryzyka związane ze śmiercią oraz niezdolnością do pracy właścicieli i członków organów spółki. Chodzi o prawne i finansowe zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami zajścia tych ryzyk.

KORZYŚCI JAKIE USŁUGA PRZYNOSI KLIENTOWI:
• dostosowanie formy prawnej firmy do planów i założeń biznesowych Seniorów i Juniorów a także przygotowanie do różnych form sukcesji sprzedaży i zabezpieczenia firmy przed skutkami zdarzeń nagłych (śmierć, niezdolność do pracy) osób kluczowych dla firmy.
• w firmach rodzinnych pełny Plan Sukcesji nazywany jest także Ładem Rodzinnym, jego elementem może być utworzenie konstytucji rodzinnej, 
• stworzenie planu darowizn lub sprzedaży firmy i majątku rodzinnego, indywidualne uporządkowanie majątku małżonków (intercyzy i umowy o podziale majątku), przygotowanie do podziału majątku w małżeństwie (np. na wypadek rozwodu),
• ułożenie testamentów obejmujących także ryzyko śmierci kilku osób na skutek jednego zdarzenia, zabezpieczenie opieki nad małoletnimi dziećmi i ich majątkiem, eliminacja lub przygotowanie do zapłaty zachowków i innych rozliczeń w rodzinie,
• ułożenie planu finansowego pod kątem wymaganych zabezpieczeń, w tym:
»» weryfikacja przydatności posiadanych produktów ubezpieczeniowych,
»» obliczenie niezbędnych w danej sytuacji kwot wymaganych przez prawo spadkowe, handlowe i podatkowe,
»» analiza produktów finansowych, także pod kątem kosztów oraz uwarunkowań prawno-podatkowych,
»» ułożenie planu inwestycyjnego, weryfikacja posiadanych kredytów,
»» budowa zabezpieczenia emerytalnego w oparciu o restrukturyzację posiadanego majątku, budowę przychodu pasywnego z różnych źródeł oraz produkty finansowe.

ETAPY WDROŻENIA PROGRAMU:

ETAP WSTĘPNY: 
Spotkanie konsultacyjne
ETAP ANALITYCZNY: 
Obejmuje pisemną lub ustną Analizę Sukcesyjną
ETAP DECYZYJNY: 
Po zapoznaniu się z treścią Analizy lub Analiz Sukcesyjnych, Klient ma czas na przemyślenia i podjęcie decyzji.
ETAP WDROŻENIOWY: 
To czas na pracę prawników, doradców finansowych, często też notariuszy i sądów rejestrowych.
OKRESOWA AKTUALIZACJA WDROŻONYCH ROZWIĄZAŃ

KOSZT USŁUGI:
Wycena odbywa się na spotkaniu informacyjnym, gdzie ustala się koszt audytu, oraz określa się cele i harmonogram realizacji.

NAZWY FIRM/INSTYTUCJI W KTÓRYCH EKSPERT PROWADZIŁ Z SUKCESEM PODOBNE WDROŻENIE:
Poniżej przedstawiamy krótki opis kilku przykładowych rozwiązań, przy czym ze względów dotyczących obowiązku zachowania poufności nie możemy podać nazw firm, w który nastąpiły poniższe wdrożenia.

Przykładowe zastosowania:
• Spółka z o.o. z głównym właścicielem (branża handlowa, wart. ok. 30 000 000 zł): testament głównego właściciela wraz z dostosowaniem umowy spółki z o.o. do stanu właścicielskiego po realizacji testamentu, z uwzględnieniem relacji oraz układem sił pomiędzy przyszłymi wspólnikami; plan finansowy obejmujący koszty realizacji testamentu (podatki spadkowe oraz zachowki). Część udziałów dziedziczył dyrektor zarządzający, osoba spoza najbliższej rodziny. Jest to przykład sukcesji z menegerem, jako że członkowie rodziny nie byli merytorycznie przygotowani do prowadzenia firmy. Dodatkowo w testamencie uregulowano sposób podziału majątku ulokowanego poza firmą.

• Działalność gospodarcza (branża transportowa, wartość 3 000 000 zł), firma rodzinna: aport do spółki jawnej, która obecnie prowadzi firmę. Wspólniczkami są żona oraz córka właściciela, Plan Sukcesji wdrożyliśmy w ostatniej chwili, kilka miesięcy przed śmiercią właściciela; sprawa trafiła do nas w czasie ciężkiej choroby. Do tego 3 testamenty oraz plan finansowy obejmujący kwestie awaryjne i inwestycyjne, w tym zabezpieczenie wdowy na okres emerytalny.

• 3-osobowa spółka z o.o. (branża produkcyjna, wartość ok. 9 000 000 zł), firma nierodzinna: zabezpieczenie firmy na wypadek śmierci jednego ze wspólników, dobór narzędzi prawnych w oparciu o zapis w umowie spółki oraz testamenty (uwzględniające przy okazji kwestie rodzinne i majątkowe), zabezpieczenie źródła finansowania spłaty po 3 000 000 zł na każdego ze wspólników, zabezpieczenie kwestii podatkowych. Najważniejsze jest zachowanie i ochrona Wartości, które wypracowa liśmy. Tak w biznesie, jak też w rodzinach – chodzi o zachowanie podstawow ych priorytetów oraz stylu życia, jaki posiadam y. A prawo i finanse to tylko wtórne narzędzia – trzeba tylko wiedzieć jak z nich mądrze korzystać.

info_zmiana_strony