Misja

Misja Fundacji Fortis

Fundacja Fortis jest fundacją o charakterze edukacyjnym. Działamy z misją i pasją na rzecz małych i średnich przedsiębiorców i firm, aby pomóc im w efektywnym i bezpiecznym prowadzeniu biznesu w nowej rzeczywistości XXI wieku.

Wykorzystujemy do tego celu nowe technologie i sprawdzone europejskie rozwiązania ograniczające do minimum ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Promujemy też unikalny program budowania osobistej zamożności, bezpieczeństwa i niezależności finansowej.