Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Oferta na wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Jakie są korzyści wynikają dla Firmy z posiadania Systemu Zarządzania Jakością?
• Przewaga konkurencyjna,
• Lepsze zarządzanie jakością pomoże zaspokoić oczekiwania i potrzeby klientów,
• Zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i zasobów,
• Przyciąganie inwestorów, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych,
• Poprawa skuteczności funkcjonowania Firmy,
• Zmotywowanie i zaangażowanie pracowników,
• Zachęta do efektywniejszej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
• Dotarcie do wartościowych klientów poprzez udoskonalenie relacji z klientami,
• Rozszerzenie możliwości biznesowych przez wykazanie zgodności z wymaganiami.

Nie ważne jak dużą prowadzisz działalność. Zarządzaj jakością wg normy ISO 9001:2015,
uznawanej na całym świecie. Dzięki niej możesz:
• zaoszczędzić pieniądze,
• wyeliminować niezgodności,
• zwiększyć zyski,
• rozszerzyć swój biznes,
• usatysfakcjonować szersze grono swoich i przyszłych klientów.

Osiągniecie jakości poprzez optymalizację procesów.
ISO 9001:2015 to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością Twojej Firmy. Norma ma zastosowanie, gdy Twoja Firma potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania w zakresie nadrzędnych przepisów
dotyczących wyrobu, czy usług. System to zestandaryzowany sposób w jaki organizacja kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek z jakością. Na System Zarządzania Jakością składa się: struktura organizacyjna, planowanie procesów, zasobów i udokumentowanej informacji, które są stosowane przez Twoją Firmę aby osiągnąć cele
dotyczące jakości oraz doskonalić swe wyroby i usługi wychodząc naprzeciw wymaganiom Twoich klientów. System przeznaczony jest dla Firm o różnych rozmiarach, gdyż dotyczy tego jak firma ma być zarządzana – prezentuje narzędzia dla różnych aspektów. System ten ma zastosowanie w każdej Firmie. System ISO 9001 jest wdrażany min. przez instytucje samorządowe, organy administracji, Fundacje, czy Izby zrzeszające przedsiębiorców. Często to Klienci „wymagają” od swoich dostawców, aby posiadali wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wg ISO 9001 będący gwarantem zapewnienia i utrzymania jakości w Firmie. Norma ISO 9001 to atut w walce konkurencyjnej, na wolnym, wspólnym rynku Unii Europejskiej. Stwarza dobrą praktykę zarządzania jakością, a więc pośrednio ułatwia również zdobywanie obowiązujących na rynku unijnym znaków bezpieczeństwa i jakości. Mając wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością należy poddać go certyfikacji.

.
Informacje ogólne o certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością
Certyfikat, który zostanie wydany na zgodność z normą ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) jest potwierdzeniem, że dana organizacja spełnia wymagania oraz stosuje zasady zawarte w ww. normie. Firma poświadcza tym samym, iż jest ukierunkowana na zarządzanie jakością  niezależnie od tego czy działa w otoczeniu lokalnym czy międzynarodowym. Obecnie coraz częściej posiadanie akredytowanego certyfikatu stanowi ważne kryterium  w procesach przetargowych oraz jest istotnym narzędziem wykorzystywanym w celach marketingowych. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością to jednak przede wszystkim dbałość o jakość wyrobów i usług, co w długofalowej konsekwencji przekłada się na zoptymalizowanie kosztów operacyjnych.