Andrzej Fesnak

Szkolenia sprzedażowe i finansowe

Doświadczenie zawodowe

Licencjonowany Doradca Finansowy EFG®, EFC®European Financial Guide®, European Financial Consultant®(licencja nr PL08EFC00039), licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami (licencja zawodowa nr 5974), Master Trener, felietonista piszący w Polsce i za granicą, autor książek oraz wielu artykułów, edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych, moderator, speaker.

Dr Andrzej Fesnak brał udział jako podwykonawca w kilkunastu szkoleniowych projektach unijnych dotyczących zagadnień sprzedażowych oraz finansowych. Jako wolny trener pracuje tylko i wyłącznie na podstawie autorskich programów szkoleniowych.

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2008 Doradztwo Finansowe, Licencjonowany Doradca Finansowy EFG®, European Financial Guide®, EFC®, European Financial Consultant®, licencja nr PL08EFC00039 Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami, Warszawa 2006, Licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami, Licencja zawodowa nr 5974 Goethe Institut, 1993, Das Große Deutsche Sprachdiplom, Berlin – Freiburg Technische Universität Berlin, Kulturwissenschaftliche Grundlagen der Sprache und Musik, 1985—1986, IV semestry Uniwersytet Warszawski, 1984, Studium doktoranckie Dziennikarstwo – specjalizacja komunikowanie masowe, doktor nauk politycznych Polska Akademia Nauk, Warszawa 1982-1984, Katedra prof. Aleksandra Jackiewicza, Historia i Teoria Filmu, dwuletnie studium Uniwersytet Warszawski, 1982-1984, Studium Geografii Krajów Rozwijających Się, IV semestry Uniwersytet Warszawski, 1982 • Dziennikarstwo, dyplomowany dziennikarz Uniwersytet Wrocławski, 1980, Kulturoznawstwo, magister kulturoznawstwa Uniwersytet Wrocławskim, 1978, filologia klasyczna i hinduistyka, sanskryt, III semestry.