Cezary Koczorski

BHP

Doświadczenie zawodowe

Audytor zintegrowanych systemów zarządzania – norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2000, biegły sądowy ds. spraw BHP przy Sądach Okręgowych w: Gliwicach, Katowicach i Częstochowie od 2009 r.

Wykładowca – prowadzący zajęcia dla przyszłych Techników BHP w firmie edukacyjnej „PROFESJA” Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o. Łódź o/Katowice, AP Edukacja Łódź o/Chorzów.

Uczestnik Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy przy Pracodawcach RP – udział w pracach Zespołu dotyczących propozycji zmian do rozporządzeń związanych z przepisami i zasadami BHP, projektu zmian do Kodeksu Pracy.

Partner prowadzący akcje profilaktyczne organizowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Hiszpanii, Centralny Instytut Ochrony Pracy z siedzibą w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera z siedzibą w Łodzi.

Organizator szkoleń i wykładowca z zakresu przepisów i zasad BHP oraz ochrony ppoż. dla wszystkich grup zatrudnionych pracowników, m. in. w branżach przemysłowych, chemicznych, samochodowych, energetycznych, medycznej, administracji państwowej, sądownictwa, służbach mundurowych.

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach – tytuł magistra Technologii Ochrony Środowiska i Odnawialnych Źródeł Energii, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – tytuł inżyniera Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Kurs Pedagogiczny Kwalifikacyjny dla Nauczycieli Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych,
uprawnienia inspektora ds. ochrony ppoż.