RODO

RODO - BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Cel szkolenia

Uczestnik nabywa fachową wiedzę w zakresie prawa i praktyk dotyczących Ochrony Danych Osobowych. Zdobywa wiedzę w zakresie praktycznych sposobów przetwarzania danych osobowych oraz w zakresie takich zagrożeń jak: fizyczne, techniczne, atak, błąd ludzki i brak wiedzy. Poznaje wymagania UE w postaci GDPR, poznaje sposób na dopasowanie/optymalizację kosztów zgodności Risk Based Approach (RBA) rekomendowane przez GDPR. Zdobywa wiedzę w zakresie ryzyka i strategii postępowania z ryzykiem (podatność, zagrożenia, aktywa) Poznaje mechanizmy kontrolne i standardy ISO 27001. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnik zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie sposobów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej. Potrafi samodzielnie wdrożyć, utrzymać i doskonalić System Bezpieczeństwa Informacyjnego. Potrafi zapewnić firmie tzw. „RODOodporność”. Potrafi umiejętnie dobrać zabezpieczenia (RBA) do krytyczności zasobów, minimalizować podatność i słabości firmy oraz ograniczyć straty do poziomu akceptowalnego przez kierownictwo. Potrafi postępować z danymi - co ma wpływ na zgodne z prawem przetwarzanie: retencja danych, adekwatność, zabezpieczenia fizyczne, etc. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych - uczestnik posiada profesjonalne kompetencje do samodzielnego prowadzenia zadań, przygotowania wymaganej dokumentacji oraz wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Informacyjnego i współdziałania z systemem bezpieczeństwa informacyjnego organizacji, przedsiębiorstwa. Zdobywa uprzywilejowaną pozycję w przypadku rekrutacji na stanowisko Ochrony Danych i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej. Poznaje wpływ wymagań na działania operacyjne firmy od strony procesowej i prawnej IT. Potrafi samodzielnie ocenić przekrojowe podejście organizacji do tematyki danych osobowych -wyzwanie dla przedsiębiorcy: Privacy by design, Privacy by Default, Przenoszalność danych, opiniowanie umów pod kątem wymagań RODO.


Profil uczestników

Właściciele i managerowie praktycznie każdej firmy (korporacje, duże i małe firmy wszystkich branż).
Praktycznie 99% firm przetwarza dane osobowe. Oczywiście wiele z nich przetwarza tylko dane
własnych pracowników, ale te również podlegają GDPR/RODO.

Pracownicy większych firm odpowiadających za procesy bezpieczeństwa z szczególnym uwzględnieniem danych osobowych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

W wyniku przeprowadzonego szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i wypracują praktyczne rozwiązania w zakresie obowiązków i praw podmiotów związanych z ochroną danych osobowych, zabezpieczenia danych osobowych, zagrożeń związanych z ich przechowywaniem oraz skutków naruszenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Program szkolenia

 

Dane osobowe są cenna walutą, którą należy chronić.

Źródła zagrożeń: fizyczne, techniczne, atak, błąd ludzki, brak wiedzy.

Aktualna wartość rekordu danych.

Kary GIODO oraz odszkodowania w powództwie cywilnym.

Podsumowanie:

  • wymaganie UE w postaci GDPR
  • element budowania przewagi konkurencyjnej
  • rachunek ekonomiczny

Jak chronić dane, podejście oparte o zarządzaniu ryzykiem.

Risk Based Approach (RBA)

Co to jest ryzyko i strategia postępowania z ryzykiem (podatności, zagrożenia, aktywa)

Mechanizmy kontrolne

Na czym polega bezpieczeństwo informacji

Standardy, ISO27001

Jak postępować z danymi osobowymi, zalecenia GDPR.

Fundament przetwarzania danych zgodnego z RODO - obszary weryfikowane podczas kontroli/audytu: podstawy prawne, realizacja zasad przetwarzania danych, obowiązki informacyjne, porozumienia z podmiotami przetwarzającymi na zlecenie (procesorami).

Jak postępować z danymi - co ma wpływ na zgodne z prawem przetwarzanie: retencja danych, adekwatność, zabezpieczenia fizyczne, świadomość kadr, obowiązek poinformowania na wniosek.

Przekrojowe podejście organizacji do tematyki danych osobowych - wyzwanie dla przedsiębiorcy: Privacy by design, Privacy by Default, Przenoszalność danych, opiniowanie umów pod kątem wymagań RODO.

RODO w Polsce - rola poszczególnych urzędów, co się zmieni: GIODO (PUODO), sankcje administracyjne, notyfikacja naruszeń, Inspektor Ochrony Danych. Procesowe/prawne aspekty odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO, odpowiedzialność cywilna wobec osób, których dane dotyczą (pozwy).

Jak osiągnąć RODOodporność.

Przedstawienie firmy ze studium przypadku.

Omówienie 10 kroków w celu uzyskania RODOodporności

Obszar prawny

Obszar procesowy.

Obszar IT.

Czas trwania szkolenia

8 godzin

Cena szkolenia

1 700,00 PLN +23% VAT/1 os.

Wysoka jakość szkolenia potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 oraz ISO 31000:2009

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.