RODO Katowice – kursy i szkolenia | Fundacja Fortis

Źródła zagrożeń: fizyczne, techniczne, atak, błąd ludzki, brak wiedzy.

Aktualna wartość rekordu danych.

Kary GIODO oraz odszkodowania w powództwie cywilnym.

Podsumowanie:

  • wymaganie UE w postaci GDPR
  • element budowania przewagi konkurencyjnej
  • rachunek ekonomiczny

Jak chronić dane, podejście oparte o zarządzaniu ryzykiem.

Risk Based Approach (RBA)

Co to jest ryzyko i strategia postępowania z ryzykiem (podatności, zagrożenia, aktywa)

Mechanizmy kontrolne

Na czym polega bezpieczeństwo informacji

Standardy, ISO27001

Jak postępować z danymi osobowymi, zalecenia GDPR.

Fundament przetwarzania danych zgodnego z RODO – obszary weryfikowane podczas kontroli/audytu: podstawy prawne, realizacja zasad przetwarzania danych, obowiązki informacyjne, porozumienia z podmiotami przetwarzającymi na zlecenie (procesorami).

Jak postępować z danymi – co ma wpływ na zgodne z prawem przetwarzanie: retencja danych, adekwatność, zabezpieczenia fizyczne, świadomość kadr, obowiązek poinformowania na wniosek.

Przekrojowe podejście organizacji do tematyki danych osobowych – wyzwanie dla przedsiębiorcy: Privacy by design, Privacy by Default, Przenoszalność danych, opiniowanie umów pod kątem wymagań RODO.

RODO w Polsce – rola poszczególnych urzędów, co się zmieni: GIODO (PUODO), sankcje administracyjne, notyfikacja naruszeń, Inspektor Ochrony Danych. Procesowe/prawne aspekty odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO, odpowiedzialność cywilna wobec osób, których dane dotyczą (pozwy).

Przedstawienie firmy ze studium przypadku.

Omówienie 10 kroków w celu uzyskania RODOodporności

Obszar prawny

Obszar procesowy.

Obszar IT.

Czas trwania szkolenia

8 godzin

Cena szkolenia

1 700,00 PLN +23% VAT/1 os.

Wysoka jakość szkolenia potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 oraz ISO 31000:2009