Sukcesja w firmie rodzinnej i „nierodzinnej”

Cel szkolenia:

Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą wiedzę, w jaki sposób efektywnie rozpocząć lub kontynuować proces sukcesji międzypokoleniowej w rodzinie i w firmie, jak pogodzić potrzeby rodziny i firmy w dłuższej perspektywie czasowej oraz zabezpieczyć firmę i majątek na wypadek zdarzeń losowych dotyczących właścicieli (planowanie spadkowe). Właściciele firm rodzinnych dowiedzą się jak wypracować zasady Ładu Rodzinnego i zawrzeć je w konstytucji rodzinnej, a firm „nierodzinnych” – co zrobić, jeśli sukcesja biznesu okaże się niemożliwa.

Profil uczestników:

Właściciele, wspólnicy i akcjonariusze firm rodzinnych i tych, które nie uważają się za rodzinne, osoby zarządzające biznesem, członkowie zarządów i rad nadzorczych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili ułożyć plan sukcesji w firmie rodzinnej lub „nierodzinnej” poprzez:

  • restrukturyzację majątku rodzinnego (w tym firmy) w małżeństwach właściciela lub wspólników,
  • dobór formy prawnej firmy i dostosowania jej do procesu sukcesji,
  • plan awaryjny w firmie i rodzinie, w tym dobór rozwiązań na poziomie umowy spółki, testamentów oraz elementów planu finansowego,
  • plan sukcesji realizowany za życia, ułożenie harmonogramu działań związanych z procesem sukcesji, nie tylko na płaszczyźnie prawnej, ale także w zakresie dotyczącym zarządzania, podziału kompetencji, czy budowy strategii (podstawowe elementy),
  • elementy Ładu Rodzinnego i konstytucji rodzinnej,
  • dobór i weryfikację doradców niezbędnych przy przeprowadzaniu sukcesji biznesu lub majątku.

Szkolenie oparte jest o praktyczne doświadczenia w budowie planów sukcesji i strategii sukcesyjnych oraz wiedzę z zakresu kilku gałęzi prawa, podatków, finansów i zarządzania. W szkoleniu wykorzystane są autorskie rozwiązania wdrożone w kilkuset firmach w całej Polsce w oparciu o zasady budowy planu sukcesji opracowane przez wykładowcę.

 

 

Mecenas Łukasz Martyniec

Program szkolenia

 

Dzień 1.

I. Podstawowe definicje dotyczące sukcesji i dysponowanie majątkiem za życia: sukcesja międzypokoleniowa w rodzinie i w firmie – podstawowe definicje, firma rodzinna i „nierodzinna”, sukcesja, planowanie spadkowe i definicje poszczególnych ryzyk, struktura majątku w małżeństwie, majątek wspólny i osobisty, umowy majątkowe małżeńskie, zarządzanie majątkiem małoletniego dziecka.

II. Mechanizmy dziedziczenia w rodzinie: dziedziczenie ustawowe, odpowiedzialność za długi spadkowe w świetle najnowszych przepisów, dostępność składników spadku, współwłasność i dział spadku, skutki finansowe i podatkowe; dziedziczenie testamentowe, zachowek, wydziedziczenie, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia i zachowku.

III. Zabezpieczenie firmy na wypadek rozwodu albo śmierci właściciela: kwalifikacja firmy w majątku małżeńskim; ryzyka w biznesie: likwidacja firmy z mocy prawa, dziedziczenie udziałów w spółce i nowy skład osobowy wspólników, lub brak dziedziczenia udziałów oraz obowiązkowa spłata na rzecz rodziny zmarłego; ocena stanu zastanego we własnej firmie; szkolenie obejmuje aktualny stan prawny oraz planowane w 2018 r. zmiany dotyczące wprowadzenia zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej umożliwiającego płynne przekazanie spadkobiercom jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dzień 2.

IV. Budowa Planu Sukcesji w biznesie: jak się do tego zabrać? Osobiste plany członków rodziny i wspólników firmy, komunikacja i przepływ informacji w rodzinie i w firmie, rozwiązywanie konfliktów, strategia biznesu, podział kompetencji, przygotowanie i planowanie kariery sukcesorów, sposoby zabezpieczenia nestorów, Zasady Sukcesji Majątkowej, Ład Rodzinny i konstytucje rodzinne, sukcesja majątku bez sukcesji biznesu (firmy „nierodzinne”).

V. Przykładowe rozwiązania w planowaniu sukcesji: indywidualna działalność gospodarcza w oparciu o nowe przepisy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o. i akcyjna, powiązanie rozwiązań prawa handlowego z prawem spadkowym, rodzinnym i podatkowym, finansowe aspekty planowania sukcesji.

VI. Case study - warsztaty.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin

Cena szkolenia:

1 463,41 PLN +23% VAT/1 os.

Wysoka jakość szkolenia potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 oraz ISO 31000:2009

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.