Wdrożenia ISO

Oferta na wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

Jakie korzyści wynikają dla Firmy z posiadania Systemu Zarządzania Środowiskowego?

 • Przewaga konkurencyjna,
 • Identyfikacji i monitoringu aspektów środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znaczących,,
 • Identyfikacja wymagań prawnych, szczególnie wymagań prawa środowiskowego, odnoszących się do przedsiębiorstwa,
 • Zmotywowanie i zaangażowanie pracowników,
 • Korzyści finansowe w postaci przychodów z odzysku surowców wtórnych, zagospodarowania odpadów i recyklingu, oszczędności związanych ze zmniejszeniem zużycia surowców, mediów i materiałów oraz unikania kar za przekroczenie poziomów emisji substancji i gazów do środowiska i zmniejszania opłat środowiskowych,
 • Poprawa kontaktów z lokalnymi społecznościami, organizacjami ekologicznymi, przedstawicielami służb kontrolnych oraz organami władz

Nie ważne jak dużą prowadzisz działalność. Zarządzaj środowiskiem wg normy ISO 14001:2015, uznawanej na całym świecie. Dzięki niej możesz:

 • zaoszczędzić pieniądze,
 • być zgodnym w wymaganiami prawnymi,
 • lepiej współpracować z lokalnymi społecznościami, czy organami władz,
 • poprawić wizerunek Firmy,
 • włączyć zagadnienia środowiskowe w prowadzone procesy biznesowe,
 • potwierdzić wagę prowadzonych działań na rzecz środowiska,
 • usatysfakcjonować szersze grono swoich i przyszłych klientów.

Osiągniecie zgodności wymagań prawnych poprzez optymalizację procesów.

ISO 14001:2015 to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego Twojej Firmy. Norma ma zastosowanie, gdy Twoja Firma potrzebuje wykazać zgodność w zakresie ochrony środowiska Twojej Firmy oraz Twoich wyrobów/usług. System to zestandaryzowany sposób w jaki organizacja kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek ze środowiskiem. Na System Zarządzania środowiskowego składa się: struktura organizacyjna, aspekty środowiskowe, cykl życia wyrobu, planowanie procesów, zasobów i udokumentowanej informacji, które są stosowane przez Twoją Firmę, aby osiągnąć cele dotyczące środowiska. System przeznaczony jest dla Firm o różnych rozmiarach, gdyż dotyczy tego jak firma ma być zarządzana. System ISO 14001 jest wdrażany min. przez Firmy produkcyjne, usługowe, a także instytucje samorządowe, organy administracji. Często to Klienci „wymagają” od swoich dostawców, aby posiadali wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Mając wdrożony i funkcjonujący system zarządzania środowiska należy poddać go certyfikacji.

Informacje ogólne o certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Certyfikat, który zostanie wydany na zgodność z normą ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) jest potwierdzeniem, że dana organizacja spełnia wymagania oraz stosuje zasady zawarte w ww. normie. Firma poświadcza tym samym, iż jest ukierunkowana na zarządzanie środowiskowe niezależnie od tego czy działa w otoczeniu lokalnym czy międzynarodowym. Obecnie coraz częściej posiadanie akredytowanego certyfikatu stanowi ważne kryterium w procesach przetargowych oraz jest istotnym narzędziem wykorzystywanym w celach marketingowych. Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego to jednak przede wszystkim dbałość o środowisko, co w długofalowej konsekwencji przekłada się na zoptymalizowanie kosztów operacyjnych.

Partnerzy

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.