Rada klubu

Biznes musi być efektywny. Dlatego powołaliśmy Radę „Klubu Efektywnego Biznesu”, w skład której wchodzą przedstawiciele polskiego biznesu, którzy chcą być wsparciem dla innych przedsiębiorców.

Rada „Klubu Efektywnego Biznesu” ma szereg zadań do wykonania. Głównym celem działalności Rady jest pomoc w nawiązywaniu nowych kontaktów, dzięki którym członkowie klubu mogą jak najefektywniej prowadzić swój biznes.

Zachęcamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać efektywnie swoje firmy oraz mieć większy wpływ na środowisko biznesowe.

Piotr Brewczyński

Przewodniczący Rady Klubu

czytaj więcej…

Marian Blachowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Klubu

czytaj więcej…

Piotr Brewczyński, pochodzi z Częstochowy. Przedsiębiorca, manager, inwestor. Od 1994 roku obecny na rynku kapitałowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organizacjach w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w fundamentalnej analizie spółek publicznych i niepublicznych. Zaangażowany w rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych i z sektora energii odnawialnej. Rozwija fundusze inwestycyjne w segmencie nieruchomości oraz nowych technologii. Jest członkiem wielu fundacji i organizacji wspierających przedsiębiorców w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Wspierał liczne debiuty giełdowe. Od 2012 roku związany z Giełdową Spółką inwestycyjną Columbus Capital S.A., która w 2014 roku została drugą spółką publiczną w rankingu giełdowych firm o największym wzroście kapitalizacji. W Columbus Capital S.A. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, był odpowiedzialny za strategię przedsiębiorstwa i dobór instrumentów do portfela inwestycyjnego.

Współtwórca firmy Solar – Energy S.A., która jest jedną z pionierskich firm w Polsce z sektora energetyki odnawialnej. Solar – Energy S.A. zajmuje się produkcją innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o wysokiej sprawności. Solar – Energy S.A. to główny dostawca paneli fotowoltaicznych w Polsce. Zgodnie ze strategią rozwoju Solar – Energy S.A. do roku 2020 zamierza osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości do 2 mld zł oraz zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Urodzony w 1949 roku w Gliwicach, zodiakalny LEW. Ukończone studia wyższe na wydziale metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1968 roku do 1981 zawodowo związany z hutnictwem żelaza i stali. Od 1981 roku Pełnomocnik amerykańskiej firmy Donau Trading Corp. z Waszyngtonu do utworzenia w Polsce przedsiębiorstwa polonijnego, a następstwie po uzyskaniu stosownego zezwolenia Wojewody Katowickiego nr2/81 z dn.27.10.1981, do zarządzania nim.

W lipcu 1994 roku następuje odkupienie od amerykańskich właścicieli przedsiębiorstwa i przekształcenie go w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Safe Trading Blachowski. Od tego momentu do nadal pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki będąc równocześnie współudziałowcem.

Od 1972 roku w związku małżeńskim, ojciec trzech zamężnych córek, dziadek sześciorga wnucząt. Działalność pozazawodowa w Fundacji „Przyjazny Śląsk” w Świętochłowicach, jako Prezes Rady Fundacji, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Świętochłowice.

Anna Rissman

czytaj więcej…

Bartłomiej Bugiel

czytaj więcej…

Przez dwadzieścia trzy lata prowadziła działalność gospodarczą w branży stomatologiczno-protetycznej. W międzyczasie ukończyła kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym w WSB w Opolu. Przez cztery lata zarządzała gabinetem kosmetycznym, od sześciu lat jest Prezesem Fundacji Fortis. Dodatkowo ukończyła kurs przedsiębiorczości, finansów osobistych, zarządzania nieruchomościami, kosmetyczny i dietetyczny.

Ekonomista, konsultant – wdrożeniowiec, certyfikowany trener, wykładowca, menedżer projektów. Wdraża systemy zarządzania głównie oparte o metodologię Balenced Scorecard (Strategicznej Karty Wyników) oraz systemy zarządzania projektami (m.in. IPMI, LFA, P2, TOC), prowadzi i konsultuje komercyjne badania rynkowe. Lider wielu projektów twardych i miękkich, w roku 2009 ekspert oceny projektów w ramach POKL, doradca przy tworzeniu indywidualnych kampanii Google Adword dla firm w różnych branżach, konsultant wdrożeń systemu IBM Tivoli, konsultant w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo. Od 2014 roku Prezes i założyciel Spółki Bizzthink działającej w branży konsultingowej, wdrożeniowej i doradczej. Od 2009 roku Prezes Spółki Economicus działającej w branżach: zarządzanie nieruchomościami, medycznej (działalność kontraktowana z NFZ, komercyjna, ubezpieczeniowa, badania kliniczne), consultingu, edukacyjnej, telewizyjno-filmowej. W latach 2007-2008 członek stowarzyszenia Project Management Polska, uczestnik Panelu Ekspertów przy konstruowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W latach 2001 – 2004 Prezes Klubu Stypendystów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości finansowanej m.in. przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, w latach 2004 – 2006 Członek Zespołu Młodych Naukowców Polskiej Akademii Nauk (PAN), działającego przy Komitecie Prognoz Polska 2000 Plus. Absolwent Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, absolwent Studiów podyplomowych z zakresu Pośrednictwa w obrocie nieru-chomościami, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania nieruchomościami.

Grzegorz Ciupek

czytaj więcej…

Kazimierz Kozula

czytaj więcej…

Wizjoner, konsultant, coach. Jako trener pomaga przedsiębiorcom i osobom pracującym na etacie budować świadome i dobre relacje w biznesie oraz rozwijać przywództwo. Od lutego 2013 roku specjalista systemów rekomendacyjnych i programów lojalnościowych, a od sierpnia specjalista i coach marketingu internetowego. Uczestnik wielu kursów i szkoleń marketingowych, rozwoju osobistego i projektów tworzenia zespołów. Od listopada 2013 Prezes i założyciel Spółki Business Dreams Sp. z o.o. działającej w branży szkoleniowej, konsultingowej i doradczej. Od lutego 2014 roku współwłaściciel Grupy kapitałowej SERVAQ i prokurent IT Agency SERVAQ Sp. z o.o. działającej w branży IT i nowych technologii. Od maja 2014 roku członek Zarządu SERVAQ Consulting Sp. z o.o. działającej w branży rachunkowości i prawniczej.

Działacz społeczny, Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Lipin. Czynny działacz Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Świętochłowice. Wspiera placówki oświatowe, służby zdrowia oraz lokalnych artystów. Od 1990 pełnomocnik firmy budowlanej. Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. ich jak: Budimex i Centrozap przy budowie Zakładów Samochodowych Skoda w Czechach i Browaru w Hurbanovie (Złoty Bażant) na Słowacji pomogły podjąć decyzję o powołaniu do życia niezależnego przedsiębiorstwa budowlanego i exportowego Grupa Kozbud.