Rozwój przedsiębiorczości

Uważamy, że przedsiębiorczość jest jedną z podstawowych cech każdego zdrowego społeczeństwa. Nie tylko bowiem przyczynia się do trwałego wzrostu gospodarczego, ale także kształci zespół cech potrzebnych we współczesnym społeczeństwie.

Człowiek przedsiębiorczy potrafi podejmować decyzje, potrafi szacować ryzyko, jest kreatywny, potrafi radzić sobie skutecznie z problemami i stresem. A przede wszystkim uczy się przejmowania odpowiedzialności za swoje działania.

Dlatego jako Fundacja wspieramy środowisko edukacyjne w zakresie promowania oraz animowania przedsiębiorczości.

Uczymy nieodzownych umiejętności ułatwiających młodemu człowiekowi wejście na trudny rynek pracy.

Poprzez wspieranie przedsiębiorczości skutecznie zapobiegamy wykluczeniu społecznemu.

Promując przedsiębiorczość podnosimy także świadomość przedsiębiorców w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemów zarządzania jakością usług IT.