Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Szkolenia „Ochrona Członków Zarządu”

– zakres odpowiedzialności prokurenta w spółce z o.o.

– odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec

spółki

– skuteczna obrona przed nieuczciwymi członkami kadry kierowniczej

– odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki oraz przesłanki wyłączające odpowiedzialność

członków zarządu za zobowiązania spółki – zmiany w 2016 roku

– egzekucja udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

– odpowiedzialność członków zarządu za składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

– odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu wynikająca z ordynacji podatkowej

Szkolenia prowadzi Mecenas Tomasz Jachyra – Dyrektor Generalny, Prokurent w Kancelarii Prawnej

Mentor Group Sp. z o.o.

Koszt Szkolenia: 400 PLN