Podstawowe typy rozmów telefonicznych w biznesie  

 

Logistyka:

Godz.

09:30 – 10:00    Rejestracja uczestników, kawa, herbata

10:00 – 10:50    Sesja wprowadzająca

10:50 – 13:20     Sesje merytoryczne          

13:20 – 14:00    Lunch

14:00 – 18:00    Sesje merytoryczne

18:00 – 18:30    Zakończenie

 

Przerwy:

11:35 – 11:50     przerwa

15:30 – 15:45    przerwa

 

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu
 • Jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • Logistyka (czas do lunchu)

 

Informacja ogólna o szkoleniu:

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli czego uczestnicy mają się nauczyć jak wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?

Rejestracja szkolenia

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z 2 powodów:

 • Do ćwiczeń z umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 • Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 • Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 • Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 • Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

Tematyka

Sesja  Wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do zagadnień sprzedaży
 • Triady sprzedażowe jako metoda argumentacji

Workshop

 • Samogłoski w artykulacji
 • Tempo mówienia
 • Intonacja
 • Modulacja
 • Pisanie własnego skrytpu rozmowy

Sesja zamykająca

 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Losowanie zwrotu
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

 

 

Sesje:

 • Wprowadzenie do zagadnienia
 • Zasady używania telefonu w biznesie
  • przygotowanie do rozmowy telefonicznej
  • głos
  • nastawienie
  • pomoce w telefonowaniu
  • kultura telefonowania
 • Rozmowa biznesowa a rozmowa towarzyska
 • Rozmowa selektywna
 • Rozmowa akwizycyjna zimna
 • Rozmowa akwizycyjna ciepła
 • Struktura rozmowy telefonicznej
 • Najważniejsze 10 elementów rozmowy telefonicznej akwizycyjnej
 • Znaczenie elementów rozmowy
 • Zasady konstruowania rozmowy telefonicznej
 • Obiekcje w rozmowie telefonicznej

 

Cena

Cena za 1 osobę: 997,56 PLN netto + 23%VAT/ 1.227,00 PLN brutto

Uwaga

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
 • Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www.

dr Andrzej Fesnak

Prowadzący szkolenie:

szkolenia

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

6 poziomów rozmów handlowych

 

Logistyka:

 

Godz.

09:30 – 10:00    Rejestracja uczestników, kawa, herbata

10:00 – 10:50    Sesja wprowadzająca

10:50 – 13:20     Sesje merytoryczne          

13:20 – 14:00    Lunch

14:00 – 18:00    Sesje merytoryczne

18:00 – 18:30    Zakończenie

 

Przerwy:

11:35 – 11:50     przerwa

15:30 – 15:45    przerwa

 

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu
 • Jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • Logistyka (czas do lunchu)

 

Informacja ogólna o szkoleniu:

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli czego uczestnicy mają się nauczyć jak wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?

 

Rejestracja szkolenia: 

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z 2 powodów:

 • Do ćwiczeń z umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 • Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 • Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 • Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 • Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

 

Tematyka

 

Sesja 1 Wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do zagadnień sprzedaży
 • Triady sprzedażowe jako metoda argumentacji

Workshop

 • Rozmowa handlowa dominująca
 • Rozmowa handlowa partnerska
 • Rozmowa handlowa uległa
 • Nagrywanie rozmów handlowych
 • Analiza i omówienie nagranych scen
 • Coaching indywidulany i grupowy

Sesja zamykająca

 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Losowanie zwrotu
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęci

Sesje:

 • Wprowadzenie do zagadnienia
 • Elementy analizy transakcyjnej:
 • rodzic czyli osoba dominująca
 • partner czyli osoba pożądana
 • dziecko czyli osoba uległa
 • 2 warianty poziomu rodzica
 • Gramatyka poziomu partnera
 • 3 warianty poziiomu dziecka
 • Rodzaje transakcji
 • transakcje równoległe (komplementarne)
 • transakcje skrzyżowane
 • transakcje ukryte
 • Reguły postępowania w poszczególnych transakcjach
 • Typy kodowania wypowiedzi

 

Cena

Cena za 1 osobę: 920,33 PLN netto + 23%VAT/1.132,01 PLN brutto

Uwaga

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
 • Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www.

 

szkolenia fortis

Prowadzący szkolenie:

szkolenia

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

Jak budować punkt wyboru w rozmowie handlowej?  

 

Logistyka:

Godz.

09:30 – 10:00    Rejestracja uczestników, kawa, herbata

10:00 – 10:50    Sesja wprowadzająca

10:50 – 13:20     Sesje merytoryczne          

13:20 – 14:00    Lunch

14:00 – 18:00    Sesje merytoryczne

18:00 – 18:30    Zakończenie

 

Przerwy:

11:35 – 11:50     przerwa

15:30 – 15:45    przerwa

 

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu
 • Jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • Logistyka (czas do lunchu)

 

Informacja ogólna o  szkoleniu:

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli czego uczestnicy mają się nauczyć jak wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?

 

Rejestracja szkolenia

 Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z 2 powodów:

 • Do ćwiczeń z umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 • Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 • Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 • Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 • Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

 

Tematyka 

 

Sesja 1 Wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do zagadnień sprzedaży
 • Triady sprzedażowe jako metoda argumentacji

 

Workshop

 • Negatywny punkt wyboru
 • Pozytywny punkt wyboru
 • Gramatyka punktu wyboru
 • Zarządzanie subiektywnym poczuciem straty
 • Coaching indywidulany i grupowy

Sesja zamykająca

 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Losowanie zwrotu
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

Cena

Cena za 1 osobę: 934,15 PLN netto + 23%VAT/1.149,00 PLN brutto

Uwaga

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
 • Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www.

 

dr Andrzej Fesnak

Prowadzący szkolenie:

szkolenia

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

Treść

Retoryczna sztuka zadawania pytań czyli jak dzięki różnym rodzajom pytań wywierać wpływ w biznesie i relacjach…

 

 

Logistyka:

Schemat czasowy seminarium

Godz.

09:30 – 10:00    Rejestracja uczestników, kawa, herbata

10:00 – 10:50    Sesja wprowadzająca

10:50 – 13:20     Sesje merytoryczne

13:20 – 14:00    Lunch

14:00 – 18:00    Sesje merytoryczne

18:00 – 18:30    Zakończenie

 

Przerwy:

11:35 – 11:50     przerwa

15:30 – 15:45    przerwa

 

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu
 • Jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • Logistyka (czas do lunchu)

 

Informacja ogólna o  szkoleniu:

Każde szkolenie jest prowadzone z godnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli czego uczestnicy mają się nauczyć jak wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?

Rejestracja szkolenia

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z 2 powodów:

 • Do ćwiczeń z umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 • Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 • Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 • Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 • Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

Program seminarium:

Retoryczna sztuka zadawania pytań

Tematyka:

 • Jak tworzymy pytania otwarte
 • Jak tworzymy pytania zamknięte
 • Jak tworzymy pytania zamknie z ukrytym pytajnikiem?
 • Schemat logiczny 10 rodzajów pytań
 • Pytania informacyjne
 • Pytania informacyjne pogłębione
 • Pytania podchwytliwe
 • Pytania motywujące
 • Pytania alternatywne
 • Pytania sugestywne z kontekstem pozytywnym
 • Pytania sugestywne z kontekstem negatywnym
 • Pytanie kontrolne lub potwierdzające
 • Pytania prowokujące
 • Pytania „TAK”
 • Pytania retoryczne
 • Pytania retoryczne otwarte
 • Pytania retoryczne zamknięte
 • Pytanie „na pytanie”
 • 10 rodzajów pytań na ten sam temat

 

Seminarium II/EISS/SZ10RP

Sztuka zadawania 10 rodzajów pytań w życiu codziennym i biznesie

 

Tematyka sesji:

Sesja 1 Wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do tematyki od strony gramatycznej i retorycznej
 • Pytania zamknięte i otwarte, budowa
 • Pytania informacyjne wprowadzenie

Sesja 2: Pytania informacyjne i podchwytliwe

 • Zasady budowy
 • Przykłady
 • Workshop z konstruowania pytań
 • Pytania informacyjne i podchwytliwe we własnym biznesie

Sesja 3: Pytania motywujące

 • Zasady budowy
 • Przykłady
 • Workshop z konstruowania pytań
 • Pytania motywujące we własnym biznesie

 

 

Sesja 4: Pytania alternatywne

 • Zasady budowy
 • Przykłady
 • Workshop z konstruowania pytań
 • Pytania alternatywne we własnym biznesie

Sesja 5: Pytania sugestywne

 • Zasady budowy
 • Przykłady
 • Workshop z konstruowania pytań
 • Pytania sugestywne we własnym biznesie

Sesja 6: Pytania kontrolne lub potwierdzające

 • Zasady budowy
 • Przykłady
 • Workshop z konstruowania pytań
 • Pytanie kontrolne lub potwierdzające we własnym biznesie

 

 

Sesja 7: Pytania prowokujące

 • Zasady budowy
 • Przykłady
 • Workshop z konstruowania pytań
 • Pytania prowokujące we własnym biznesie

Sesja 8: Pytania na „Tak”

 • Zasady budowy
 • Przykłady
 • Workshop z konstruowania pytań
 • Pytania na „Tak” we własnym biznesie

Sesja 9: Pytania retoryczne

 • Zasady budowy
 • Przykłady
 • Pytania retoryczne zamknięte i otwarte
 • Pytania bez odpowiedzi
 • Pytania z odpowiedzią
 • Workshop z konstruowania pytań
 • Pytania retoryczne we własnym biznesie

 

 

Sesja zamykająca

 • Technika „pytanie na pytanie”
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Podsumowanie
 • Losowanie zwrotu
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

 

Cena

Cena za 1 osobę: 2.031,71 PLN netto + 23%VAT/ 2.499,00 PLN brutto

Uwaga

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
 • Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www.

szkolenia fortis

Prowadzący szkolenie:

szkolenia

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

Jak wykorzystać 3 języki perswazji w argumentacji?

 

Plan Seminarium

 

Logistyka: 

Schemat czasowy seminarium

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:45 Sesja wprowadzająca

 • Kontakt

 • Cel, metodologia kursu

10:45 - 13:15 Sesje metoryczne

13:15 - 14:00 Lunch

14:00 - 18:00 Sesje metoryczne

18:00 - 18:30 Sesja końcowa

 • Podsumowanie
 • Decyzje
 • Losowanie
 • Ewaluacja przed kamerą
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie
 • Zakończenie dnia

 

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu
 • Jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • Logistyka (czas do lunchu)

 

Informacja ogólna o szkoleniu:

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli czego uczestnicy mają się nauczyć jak wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?

 

Rejestracja szkolenia

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z 2 powodów:

 • Do ćwiczeń z umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 • Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 • Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 • Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 • Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej

 

Tematyka sesji

 

Sesja 1 Wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do tematyki NLP
 • VAKOG

Sesja 2: Język wizualny

 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja 3: Język audytywny

 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

 

 

Sesja 4: Język kinestetyczny

 • Przykłady funkcjonowania
 • Rzeczowniki
 • Przymiotniki
 • Czasowniki

Sesja 5: Budowanie zdań

 • Zdania wizualne
 • Zdania audytywne
 • Zdania kinestetyczne
 • Zdania wizualne
 • Zdania audytywne
 • Zdania kinestetyczne

Sesja 6 Budowa zdań do rozmów handlowych

 • Zdania wizualne
 • Zdania audytywne
 • Zdania kinestetyczne

 

 

Sesja 7: Kombinacje zdań w perswazji

 • Zasady zestawienia zdań
 • Przykłady

Sesja 8: Workshop

 • Zasady zestawienia zdań
 • Ćwiczenie perswazji i argumentacji

Sesja 9: Workshop

 • Zasady zestawienia zdań
 • Ćwiczenie perswazji i argumentacji

 

 

Sesja zamykająca

 • Technika „pytanie na pytanie”
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Podsumowanie
 • Losowanie zwrotu
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

Cena

Cena za 1 osobę: 1.375,61 PLN netto + 23%VAT/1.692,00 PLN brutto

Uwaga 

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
 • Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www

szkolenia fortis

Prowadzący szkolenie:

szkolenia

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM KLASY 1-3

 

 

Profil uczestników:

 • Absolwenci Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
 • Absolwenci Filologii Angielskiej
 • Nauczyciele, którzy chcą prowadzić zajęcia j. angielskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Opiekunki dziecięce

 

Cele szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do pracy jako:

 • nauczyciel/nauczycielka j. angielskiego
 • opiekun/opiekunka dzieci przedszkolnych

Kursanci podczas szkolenia zdobywają kwalifikacje z zakresu opieki i nauki j. angielskiego autorską metodą PROTI dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik po ukończonym szkoleniu nabędzie umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dzięki autorskiej metodzie PROTI opiekun/opiekunka jest przygotowany do pracy w przedszkolach prowadzących naukę j. angielskiego.

Szkolenia organizowane jest dla opiekunów/ opiekunek przedszkolnych, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę i planują podjąć zatrudnienie w tym zawodzie lub opiekować się dziećmi w wieku przedszkolnym.


Temat szkolenia: „Metoda Proti – z technikami zapamiętywania, innowacja w nauce języka angielskiego dzieci w wieku 3-8 lat”

Forma szkolenia: Prezentacja (Power Point), praktyczne warsztaty

Prowadzący szkolenie: mgr Lidia Wrona, współautorka programu „Metody i pomoce dydaktyczne z serii PROTI”

                                                                                               

Tematyka:

 • budzenie kreatywności uczestników - ćwiczenia
 • omówienie Metody Proti - wprowadzenie  
 • krótka prezencja pomocy dydaktycznych z serii PROTI, możliwości ich wykorzystania podczas zajęć: Proti Mini/Proti 1/Proti 2 

 

 • Czas trwania szkolenia:  8 godzin
 • Cena szkolenia: 899,00 PLN netto + 23%VAT/1.105,77 PLN brutto
 • Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, catering.

 

Wysoka jakość szkoleń potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2008 oraz ISO 31000:2009

Jak tworzyć triady sprzedażowe w rozmowie handlowej?

 

Logistyka:

Godz.

09:30 – 10:00    Rejestracja uczestników, kawa, herbata

10:00 – 10:50    Sesja wprowadzająca

10:50 – 13:20     Sesje merytoryczne          

13:20 – 14:00    Lunch

14:00 – 18:00    Sesje merytoryczne

18:00 – 18:30    Zakończenie

 

Przerwy:

11:35 – 11:50     przerwa

15:30 – 15:45    przerwa

 

W trakcie seminarium przewidziane są krótkie przerwy na kawę/herbatę.

Przy wprowadzeniu przerwy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Zmęczenie i potrzeba odświeżenia organizmu
 • Jednostka dydaktyczna (zamknięcie tematu)
 • Logistyka (czas do lunchu)

 

Informacja ogólna o szkoleniu:

Każde szkolenie jest prowadzone zgodnie z regułami Edukacji Ludzi Dorosłych i uwzględnia następujące aspekty:

 • kognitywne, czyli czego mają się uczestnicy dowiedzieć?
 • afektywne, czyli co uczestnicy mają czuć na temat informacji?
 • prakseologiczne, czyli czego uczestnicy mają się nauczyć jak wykonywać działania?
 • kontekstualne, czyli jak mają to uczestnicy zastosować w swoim polu działania?


Rejestracja szkolenia

Szkolenie zostanie zarejestrowane na kamerze video głównie z 2 powodów:

 • Do ćwiczeń z umiejętności potrzebna jest rejestracja zachowania uczestnika, aby mieć nad czym pracować
 • Rejestracja jest dowodem na sposób, styl i poziom prowadzenia warsztatu
 • Elementy szkolenia mogą zostać wykorzystane w marketingu w dobrym rozumieniu kupieckim. Oznacza to pokazywanie ogólnych ujęć lub fragmentów działania bez eksponowania braku umiejętności jakiejkolwiek osoby lub ośmieszania jej
 • Uczestnicy po warsztacie wypowiedzą się do kamery oceniając szkolenie
 • Last but not least – uczestnicy warsztatu będą mieć dowód na to, że w danym dniu byli rzeczywiście na szkoleniu a nie gdzie indziej


Tematyka

 

Sesja 1 Wprowadzająca

 • Logistyka seminarium
 • Poznajemy się
 • Jak będziemy pracować
 • Kontrakt edukacyjny
 • Wprowadzenie do zagadnień sprzedaży
 • Triady sprzedażowe jako metoda argumentacji

Workshop

 • Cecha Zaleta Korzyść intuicyjne rozumienie
 • Nagrywanie CZK
 • Analiza i omówienie scen
 • Praca z kamerą: CZK w rozmowie handlowej - nagrywanie rozmów
 • Analiza nagranych scen
 • Coaching indywidulany i grupowy

Sesja zamykająca

 • Podsumowanie
 • Ewaluacja seminarium – wypowiedzi do kamery
 • Losowanie zwrotu
 • Certyfikaty
 • Wspólne zdjęcie

 

 

Sesje:

 • Wprowadzenie do zagadnienia
 • Przykład neutralny Cecha Zaleta Korzyść
 • Gromadzenie cech
 • Znajdowanie zalet
 • Wyprowadzanie korzyści
 • Sprawdzanie poprawności logicznej
 • Triada CZK we własnym biznesie

 

Cena

Cena za 1 osobę: 1.363,41 PLN netto + 23%VAT/1.677,00 PLN brutto

Uwaga 

 • Czas trwania poszczególnych sesji może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
 • Początek i koniec seminarium nie zmienią się.
 • Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
 • Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www.

szkolenia fortis

Prowadzący szkolenie:

szkolenia

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

 

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują podjąć pracę w kawiarni, restauracji, hotelu lub planują otworzyć własny lokal gastronomiczny oraz wszystkich tych, którzy chcą wyjechać do jednego z krajów Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy baristy. Istnieje bowiem możliwość prowadzenia kursu w języku angielskim lub niemieckim.

 

Cele szkolenia:

 • poznanie profesjonalnych zasad parzenia kawy, historii kawy, plantacji, rodzajów kawy, zasad działania ekspresów do kawy, narzędzi pomocnych w pracy baristy,
 • zdobycie umiejętności przygotowania wszelkich napojów kawowych,
 • rozwijanie umiejętności zdobienia napojów kawowych.


Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu szkolenia profesjonalnego baristy uczestnicy mogą podjąć pracę na stanowisku baristy zarówno w małych, jak i w dużych przedsiębiorstwach gastronomicznych.

Kurs w naszej firmie pomoże awansować w obecnej pracy, bądź znaleźć nową, świetnie płatną, rozwijającą pracę w wielu lokalach gastronomicznych, hotelach i kawiarniach nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności:

 • wykorzystywania w pracy nowych trendów sztuki baristycznej,
 • wykorzystywania praktycznych wskazówkek dotyczących receptur kawy,
 • przygotowywania różnych rodzajów kawy, z uwzględnieniem sposobów jej parzenia i ekspozycji, 
 • zdobienia napojów kawowych - latte art.

 

Program Kursu

Część teoretyczna

Kawa:

 • Roślina – historia, rejony uprawy, wymagania klimatyczne, odmiany, największe plantacje,
 • Ziarno – obróbka, wypalanie, różnice ze względu na odmiany,
 • Napój – sposoby przyrządzania kawy, spożycie kawy na świecie.

Barista:

 • Początki zawodu na świecie,
 • Kwalifikacje i zakres obowiązków – cechy dobrego baristy.

Sprzęt baristy:

 • Ekspres ciśnieniowy – budowa, parametry, rodzaje, konserwacja,
 • Młynek – budowa, rodzaje, ustawienia.

 

Część praktyczna

Przygotowanie espresso:

 • ubicie,
 • parametry,
 • fazy ekstrakcji,
 • ocena jakości.

Pienienie mleka:

 • właściwości mleka,
 • techniki spieniania mleka.

Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machiato.
Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw – czekolada (mocha), lody (espresso affogato), bita śmietana, sosy.


Latte art – sztuka zdobienia kawy:

 • serce,
 • rozeta,
 • tulipan.

 

Praktyki Higieniczne i Praktyka Produkcyjna wykorzystywane przez system zarządzania HACCP  w pracy baristy.

 • Czas trwania kursu 30h
 • Cena kursu 650,00 zł netto + 23% VAT / 799,50 zł brutto.
 • Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 5 godzin. Istnieje możliwość zmiany ilości godzin w danym dniu, ilości dni szkoleniowych w tygodniu lub przeprowadzenia kursu w weekendy.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnej, klimatyzowanej sali, wyposażonej w  multimedialny ekran, kamery – dzięki którym można nagrać szkolenie na pamięci zewnętrznej lub przekazać uczestnikom na płycie, a także transmitować online maksymalnie do 1000 osób. 

Wysoka jakość szkolenia potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 oraz ISO 31000:2009

Fundacja Fortis

Fundacja Fortis jest certyfikowaną firmą edukacyjno - doradczą. Naszą misją jest pomoc małym i średnim firmom oraz przedsiębiorstwom z zakresu efektywnego i bezpiecznego prowadzenia biznesu w rzeczywistości XXI wieku.
Z pasją podchodzimy do powierzonych nam zadań marketingowych, które mają na celu wzmocnienie i ugruntowanie wysokiej pozycji Twojej firmy na rynku. W tym celu wykorzystujemy najnowsze technologie i sprawdzone europejskie oraz światowe rozwiązania, które ograniczają do minimum ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
Oferujemy unikalny i efektywny program budowania osobistej zamożności, bezpieczeństwa oraz całkowitej niezależności finansowej.

 

Czytaj więcej

 

 

123

Współpracujących prelegentów i ekspertów

408

Firm które wsparliśmy

475

Wykonanych projektów

1021

Osoby przeszkolone

Aktualności

aktualności

Fundacja Fortis - aktualności

 

Wydarzenia

wydarzenia

Fundacja Fortis - wydarzenia

 

Certyfikaty

certyfikat-ISO-9001-2008

Rekomendacje

Rekomendacje GRENKE leasing

Partnerzy

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.