Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

23 września 2016r. w Hotelu Diament w Zabrzu odbyły się VI Śląskie Targi Medyczne. Targi stanowiły kontynuację corocznych spotkań menadżerów podmiotów działalności leczniczej. Wydarzenie to, zostało objęte honorowym patronatem Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańka-Szulik. Organizatorem Konferencji był Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego oraz Polska Federacja Szpitali.

VI Śląskie Targi Medyczne to czas wymiany poglądów, spostrzeżeń osób zarządzających (menadżerów) małych, średnich i dużych podmiotów leczniczych w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, jak i nowych technologii medycznych przyczyniających się do lepszej diagnostyki i terapii pacjentów. Wydarzenie to, miało na celu omówienie działalności i funkcjonowania podmiotów działalności leczniczej.

Przedmiot dyskusji stanowiły istotne zagadnienia w systemie ochrony zdrowia m.in.:

Metaboliczne choroby cywilizacyjne jako zagrożenie zdrowia w codziennej profilaktyce lekarza POZ; Znaczenie kliniczne diagnostyki laboratoryjnej; Zmiany systemu ochrony zdrowia a kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ w latach 2016 – 2018; Turystyka medyczna; Polityka zdrowotna państwa; Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej; Nowoczesne zarządzanie placówkami ochrony zdrowia.

info_zmiana_strony