Brak
Ściągnij aplikacje Fortis dla Android
QRCODE

Wolontariat

Fundacja Fortis umożliwia wszystkim zainteresowanym aktywną współpracę w formie wolontariatu. Zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje CV oraz aplikację na adres kontakt@fundacjafortis.pl lub przesłać na adres Fundacji.

Wolontariat Fundacji Fortis różni się od innych dobrowolnych wolontariatów, bowiem wymaga przestrzegania procedur związanych z ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 31000. Wolontariusz dostaje certyfikat poświadczający przejście procesu szkoleniowego.

Wolontariusze realizują cele statutowe Fundacji. Aby je należycie realizować zajmują się na początku edukacją własną. Służą temu seminaria dla wolontariuszy.

Wolontariusz ma do opanowania następujące zagadnienia:

  1. Jakie są cele i sposoby działania Fundacji
  2. W jaki sposób Fundacja pomaga przedsiębiorcom
  3. Jakie są zasady i korzyści z uczestnictwa w Klubie Efektywnego Biznesu i Klubie Dobrych Serc
  4. W jaki sposób rozmawiać o dobroczynności z Donatorami i Beneficjentami
  5. W jaki sposób działa marketing rekomendacyjny i jakie przynosi korzyści

Uczestnicy szkoleń zdają wewnętrzne egzaminy i dopiero wtedy mogą aplikować do praktycznego uczestnictwa w wolontariacie Fundacji.

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem wypełnij formularz

Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

info_zmiana_strony