Wspieramy dzieła

Wspieramy dzieła

Fundacja Fortis jest partnerem wspierającym dzieła Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi
.

W ramach  Klubu Dobrych Serc  promujemy odpowiedzialny społecznie model prowadzenia biznesu XXI wieku.

Uczymy jak można prowadzić biznes robiąc dobre rzeczy jak zachować równowagę między braniem a dawaniem. Ta filozofia podejścia do biznesu pozwala wydatnie zwiększyć aktywność przedsiębiorców w czynieniu dobra a także

promowania demokratyzacji i uczłowieczania finansów.

Zostań uczestnikiem tej akcji i podziel się dobrem wspierając dzieła Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

  


Serce dla takich jak Lenka…

Boże Narodzenie było szczególnie radosne dla czteroletniej Lenki i jej rodziców. Dziewczynka opuściła szpital i wróciła do domu ze zdrowym sercem. Pół roku wcześniej, w Centrum Zdrowia Dziecka, wszczepiono jej mechaniczną protezę serca. Urządzenie podtrzymywało Lenkę przy życiu i wspierało jej chore serce w czasie oczekiwania na przeszczep. Na szczęście dla Lenki, transplantacja okazała się zbędna. Jej serce, odciążone protezą, zregenerowało się.

Małych pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej pomocy kardiochirurgicznej, bo ich serce jest niewydolne,  jest coraz więcej i są coraz młodsi. To stawia nowe wyzwania związane z ratowaniem ich zdrowia i życia.Młode serca niedomagają z powodu wad wrodzonych albo nabytych, np. na skutek tak błahych zdawałoby się powodów jak niedoleczone przeziębienia i grypy.Bywa, że jedynym ratunkiem jest transplantacja serca, a zanim to nastąpi – odciążenie pracy serca przez urządzenie mechaniczne, które pompuje krew. Czasami – jak w przypadku Lenki – mechaniczna proteza serca spełnia funkcje regeneracyjne; serce odpoczywa i odzyskuje sprawność.Lenka miała wszczepioną niemiecką protezę serca, bo tylko taka jest na razie dostępna. Mamy nadzieję, że wkrótce mali pacjenci będą mogli korzystać z urządzenia rodzimej produkcji.

           

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi pracuje nad stworzeniem pierwszej polskiej protezy serca dla dzieci RELIGA HEART PED, która będzie alternatywą dla niemieckich rozwiązań.
Pediatryczna proteza serca ma pełnić taką samą funkcję, jak – stosowane w polskich szpitalach od 1999 roku –  protezy  serca dla dorosłych, opracowane w Instytucie Protez Serca Fundacji. Oznacza to, że wspomagać  będzie pracę serca w czasie oczekiwania na przeszczep, dając szansę na regenerację chorego narządu i uniknięcie transplantacji.

Powstał już prototyp protezy serca dla dzieci, ale wymaga skomplikowanych badań sprawdzających jego pełne bezpieczeństwo.

Liczymy na to, że w 2014 roku uda się te badania zakończyć, a  w roku 2015 pierwsza polska proteza serca dla dzieci trafi do szpitali, by ratować małych pacjentów wymagających specjalistycznej terapii. By tak się stało niezbędne jest wsparcie finansowe.

W Polsce następujące ośrodki kardiochirurgiczne deklarują chęć stosowania polskich pediatrycznych protez serca: – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, – Instytut Kardiologii w Warszawie, – Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, – Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

– Szpital Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wierzymy, że z Państwa pomocą urządzenie takie będzie wkrótce gotowe. Jeśli tak się stanie, będziemy drugim krajem na świecie, który opracował pediatryczną protezę serca. Przełoży się to na zwiększenie możliwości leczenia i obniżenie jego kosztów. Dla pacjentów takich jak Lenka, to wielka szansa…

Niewiele znaczy bardzo wiele…