Zostań Donatorem

Fundacja FORTIS prowadzi i wspiera projekty, które rozwijają edukację finansową i przyczyniają się do jej upowszechniania. Pod pojęciem edukacji finansowej rozumiemy podejmowanie szeroko zakrojonych działań w celu upowszechnienia wiedzy.

Uczymy planowania i ustalania hierarchii celów. Pokazujemy najkrótszą, bezpieczną drogę do ich realizacji poprzez odpowiednie narzędzia i plany finansowe. Kształtujemy pozytywne nawyki prowadzące do podejmowania właściwych decyzji w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Uczymy planowania własnych potrzeb finansowych (np. zakupu własnego mieszkania, sfinansowania edukacji dzieci itp.)

Zapraszamy wszystkie instytucje i osoby, które chciałyby w przyszłości współpracować z Fundacją, bądź ubiegać się o jej wsparcie do kontaktu z nami.

Fundacja może otrzymywać dotacje od każdego zainteresowanego podmiotu, który chciałby wesprzeć jej cele statutowe.

Fundacja realizuje je zarówno poprzez własne projekty jak i poprzez udzielanie wsparcia inicjatywom innych instytucji, stowarzyszeń i osób.

Donatorem może zostać zarówno osoba prywatna jak i spółka z o.o., spółka akcyjna, stowarzyszenie oraz dowolna instytucja.